Inspiration

Hjælp din virksomhed med at blive mere produktiv

Hvad er produktivitet egentlig? Produktivitet i sin enkleste form betyder evnen til at producere noget. Produktivitet har i modsætning til effektivitet intet at gøre med, hvordan man udnytter sine ressourcer, men handler primært om antallet af producerede enheder.

Alle, der står over for en stor it-investering, har sikkert spurgt sig selv: Præcist hvordan kan it påvirke vores produktivitet? Hvilken ROI kan vi forvente?

– Sandheden er, at der ikke findes et svar, fordi forskningen på området er alt for ny. Derimod kan man se, at visse brancher og sektorer øger produktiviteten i forbindelse med øgede it-investeringer, forklarer Darek M. Haftnor, professor i informatik ved Linnéuniversitetet i Kalmar i Sverige.

Men der er dog noget, eksperterne er enige om. En af tingene er, at det ikke er nok kun at se på teknologien, når en ny it-løsning skal indføres. Arbejdsmetoderne og strukturen skal også gennemgås. 

– I første omgang skal man spørge: ”Hvordan ønsker vi at arbejde?” og derefter vælge den rette it-støtte ud fra svaret, siger Darek M. Haftnor.

Han påpeger også, at forandringer ofte møder modstand – ikke mindst fordi det er besværligt at ændre på indgroede vaner. Det er derfor utroligt vigtigt at formidle fordelene og målet med de nye løsninger, men det kan være lettere sagt end gjort. 

Darek M. Haftnor fortæller om dengang, han skulle indføre et nyt system for Customer Relationship Management, CRM, i et nordisk firma. Selvom deres arbejde ville blive meget mere fleksibelt og effektivt, brugte sælgerne ikke systemet, og fiaskoen hang i luften. 

Så opstod idéen om en konkurrence: Den, der bruger systemet mest i et kvartal, får en uges ferie sammen med familien. Efter en måned var alle sælgerne kommet i gang og indså, hvor praktisk den nye arbejdsmetode var, og succesen var et faktum.

– Det er først, når medarbejderne accepterer et nyt værktøj, at produktiviteten kan øges, og for at nå derhen kræver det et stærkt lederskab og motivation, konkluderer Darek M. Haftnor.

Valgfrihed giver også øget motivation. 

– Medarbejdere, der kan vælge mellem forskellige værktøjer – f.eks. smartphones og operativsystemer – bliver mere motiverede til at sætte sig ind i den nye teknologi og udnytter den bedre, siger Darek M. Haftnor.

Forskningen i it og produktivitet har fremdrift. Darek M. Haftnor og hans forskningsgruppe skal snart studere et amerikansk firma i Norden, som har flere stort set identiske afdelinger, der sælger samme produkter. Alle afdelingerne får nye it-værktøjer. I nogle af afdelingerne ændres arbejdsrutinerne, mens medarbejderne i andre får større medbestemmelse, og i andre afdelinger får medarbejderne blot de nye værktøjer.

– Vi vil se, hvordan it-løsningerne alene påvirker produktiviteten sammenlignet med andre faktorer, såsom øget mulighed for at arbejde i hjemmet, siger han.

På sigt tror han, at produktiviteten primært vil øges gennem automatisering. Studier viser, at cirka halvdelen af dagens arbejdsopgaver lige så godt kunne håndteres af computere og robotter, og at visse aktiviteter, som at indtaste informationer eller at køre bil, helt vil forsvinde. 

– Menneskets opgave bliver at designe, udvikle, drive og vedligeholde systemer og robotter. Sådan spår jeg, siger Darek M Haftnor.


Tekst: Hanna Larsson 
Illustrationer: Valero Doval

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags