Inspiration

Guide: IoT i praksis

Internet of Things er et meget omtalt koncept, som er svært at få greb om, men som er ved at revolutionere en række meget forskellige brancher. Med projektet IoT-guiden vil forskere fra Umeå Universitet i samarbejde med erhvervslivet inspirere virksomheder til at bruge den nye teknologi.

"Det forudsiges, at IoT vil skabe omvæltninger i markedet og føre til øget innovation, øgede produktivitetsgevinster og mere økonomisk vækst. For at kunne følge med i dette paradigmeskift skal virksomhederne udvikle strategier, der udnytter teknologiens egenskaber og kombinere strategierne med ny forretningslogik ," skriver forfatterne i indledningen til IoT-guiden. IoT-guidener et projekt, hvor Umeå Universitet i samarbejde med Fältcom og Telia Company giver eksempler på, hvordan forskellige svenske virksomheder i mange forskellige brancher bruger IoT i deres daglige forretning.

– Målet var at forsøge at inspirere virksomheder til at bruge IoT-teknologi. Vejledningen er et diskussionsgrundlag for at forstå, hvordan IoT kan skabe værdi for virksomheder, siger Tomas Blomquist, professor i erhvervsøkonomi og en af medforfatterne til IoT-guiden.

Indsamling af data om for eksempel status for forbrugsmaterialer eller forskellige arbejdsredskabers placering kan være værdiskabende. Men det bliver først virkelig interessant, når virksomhederne begynder at dele data med hinanden.

– Ofte fokuserer du på din egen "silo" og kan ikke se, hvem der ville være interesseret i dine data. Forretningsmæssige fordele kan realiseres, når man kan skabe værdier for flere parter, for eksempel både ejeren af parkeringspladsen og ejeren af bilen. Hvis du tænker i økosystemer, styrker du forretningen, siger Tomas Blomquist.

Det forudsiges, at IoT vil skabe omvæltninger i markedet og føre til øget innovation, øgede produktivitetsgevinster og mere økonomisk vækst.

Afhængigt af IoT-teknologiens udformning er der fordele at hente i meget forskellige brancher, men ejendomsbranchen er et eksempel, hvor IoT for alvor er ved at slå igennem. IoT-guiden bruger facility management-virksomheden Coor som eksempel:

"Coor ser konkrete fordele og værdi ved at have forbundne enheder i de lokaler, de tager sig af, for eksempel sensorer, der fortæller, hvornår en papirkurv skal tømmes eller et toilet skal gøres rent. På mellemlang sigt kan dataene bruges til at give kunden forslag til, hvordan lokalerne kan udnyttes bedre. På længere sigt vil en øget viden om, hvordan lokalerne bruges, være til stor nytte ved udbud og indkøb. "

Jo mere teknologi, der forbindes til virksomhedens netværk, desto flere steder kan man trænge ind i virksomheden. For køb af webkameraer, printere, intelligente låse og andet, som skal forbindes til netværket, er det derfor vigtigt at vælge en producent, der fokuserer på sikkerheden, og som leverer produkter, der kan opdateres, når man opdager sikkerhedshuller. Et stort spørgsmål i forbindelse med IoT er, hvordan vi håndterer de store datamængder – helt konkret hvordan vi kan udnytte dem, men også hvordan de skal lagres og beskyttes.

– De største udfordringer inden for IoT er sikkerhed, personlig integritet, og hvordan man deler data. Hvem må kombinere data og på hvilke måder? Det er en diskussion, man skal tage med ind i et IoT-projekt, siger Tomas Blomquist.

Tre budskaber fra IoT-guiden

  1. Et forbundet produkt kan ud over sin traditionelle fungtion også agere platform for en række forskellige tjenester, der giver nye forretningsmuligheder, selv efter levering til kunden.
  2. IoT betyder masser af data. Man skal være klar til at kunne lagre dataene på en sikker og økonomisk måde og vide, hvordan dataene skal bruges for at få noget ud af dem.
  3. Pr. definition udgør flere internetforbundne produkter altid en sikkerhedsrisiko. Bevidsthed om risici og vigtigheden af at beskytte personer og organisationer er afgørende for at få succes med IoT-platforme og deres delkomponenter.

Internet of things – en definition

Internet of Things er sensorer og kommunikationsteknologi i mikroformat, der gør det muligt for alt fra liftkort til lastbiler at dele information. Information, som kan give nye og hidtil skjulte indsigter i forretningen, hvis den samles og håndteres intelligent.

Download IoT-guiden

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags