Inspiration

Digital diagnose af ordblinde på to minutter

En enkelt screening, hvor afvigende øjenbevægelser viser, om en elev har risiko for ordblindhed, kan erstatte tests, som tager lang tid og giver usikre resultater. Metoden, som er taget i brug af svenske Optolexia, skal på sigt tilbydes børn i hele verden.

Svenske Optolexia har udviklet en metode, som på to minutter kan screene om en folkeskoleelev i de yngre klasser ligger i risikoområdet for ordblindhed. Screeningen opfattes ofte som sjov og nem, den foretages i skolemiljøet og rammer rigtigt med 95 procents nøjagtighed.

– Det er naturligvis vigtigt, at der følges ordentligt op på eleven, og at denne får den rette hjælp, hvis det viser sig, at der er tale om læse- og skriveproblemer, siger Fredrik Wetterhall, adm. dir. for Optolexia.

Forskere har fundet ud af, at personer uden læse- og skriveproblemer har mere koordinerede og ligelinjede øjenbevægelser, når de læser, mens de ordblindes er mere uregelmæssige og fikseres i længere tid på bestemte ord. Ved hjælp af digital teknologi på computerskærme, såkaldt eyetracking, kan man nu følge elevernes læsemønstre. Deres øjenbevægelser studeres med kunstig intelligens, og som sammenligningsmodel anvendes indspillede øjenbevægelser fra børn med og uden ordblindhed.

Stærk vilje til at støtte medicinaltekniske projekter

Fredrik Wetterhall ønsker at mindske de negative følger af ordblindhed.

Ny teknologi i kombination med medicinsk forskning går en lys fremtid i møde, siger han. Samtidig er der en stærk vilje til at støtte nye medicotekniske projekter med venturekapital.

– Vi har fået støtte fra Vinnova og KI Innovations. Vi har tilmed fået kapital fra investeringsselskabet Segulah for at kunne udvikle Optolexia. Vi valgte dem, fordi de ønsker at arbejde på den lange bane, ligesom vi selv gør.

Efter etableringen i Sverige, skal bl.a. England og USA have adgang til Optolexias metode. På sigt skal endnu flere lande kunne drage nytte af metoden.

– Men det kræver flere data, for at vi kan tilpasse sammenligningsmetoden til nye sprog. Eksempelvis skal vi kunne måle øjenbevægelser for arabisk, hvor man jo læser fra højre mod venstre.

Sådan fungerer metoden

Screening med Optolexia giver en samlet måling af, hvordan læsningens forskellige dele spiller sammen, og hvor god læseevnen er. En computerskærm sættes op med Tobii eyetracking-teknologi, som måler øjenbevægelser og analyserer dem via kunstig intelligens.

Eleverne læser korte tekster, mens deres øjenbevægelser optages. Optagelserne sendes via nettet til en cloud-tjeneste, hvor barnets resultat sammenlignes med Optolexias computermodeller. Relevante personer på skolen får adgang til resultaterne ved at logge ind på en webportal.

Tekst: Elisabeth Krogh
Foto: Optolexia

30 november 2016

Tags