Inspiration

De vil sprede netkærlighed i skolerne

Med projektet Netkærlighed vil underviserne Carin Thörnqvist og Pelle Wijkström på Milstensskolan i Täby sprede viden om nettets muligheder og forebygge krænkelser og trusler. Siden begyndelsen har de bemærket en øget bevidsthed blandt både elever, forældre og undervisere. Nu vil de inspirere andre skoler til også at sprede kærlighed på nettet.

I dag foregår en stor del af skolebørnenes hverdag på nettet. Det er ikke altid, at voksenverdenen har styr på, hvilke apps og spil der er aktuelle. Meget af debatten kredser sig om det såkaldte nethad, og som reaktion på det startede Carin og Pelle i 2017 projektet Netkærlighed. Ideen blev født ud fra en anonym undersøgelse blandt skolens elever, hvor man stillede spørgsmålet: Har du været udsat for krænkelser og had på nettet, og i så fald hvad? I forbindelse med undersøgelsen var de også ude i klasserne og tale om, hvad man kan møde på nettet.

– Svarene fik os til at forstå omfanget af problemet. Vi præsenterede resultaterne for skolebestyrelsen, forældre og ledelsesgruppen. Det var en brat opvågnen. Men i stedet for at fokusere på det negative, ville vi løfte og styrke mulighederne med nettet, siger Carin.

– Vi så, hvilken vej vinden blæser i samfundet, og havde allerede et løbende arbejde omkring "netikette", det vil sige regler om, hvordan man bruger og interagerer på nettet, og et aktivt arbejde med værdigrundlag at arbejde videre med. Netkærlighed opstod, da vi sad en weekend og udvekslede ideer om, hvordan vi kunne arbejde forebyggende og dykke dybt ned i arbejdet med kerneværdierne, fortsætter Pelle.

Gav bedre voksenkontakt

Hvad sker der, hvis du ikke får likes eller hjerter, når andre i klassen får masser af dem? Hvad skal man gøre, hvis man får en ubehagelig eller truende kommentar eller udsættes for krænkelser på nettet? Da Carin og Pelle begyndte deres arbejde med værdigrundlaget, svarede de fleste elever, at de ville kontakte en ven eller blokere personen.

– Sådan er det ikke længere. I dag kommer de voksne først. De er begyndt at indse, at det måske ikke er så dumt at have os der. En elev udtrykte bekymring for, om reaktionen bliver, at der lukkes for spillet eller appen, hvis man kontakter en voksen. Det er vigtigt, at børnene kan henvende sig uden at blive straffet, siger Carin.

Vi mærker mere og mere, hvordan klimaet på nettet bliver hårdere. Elever kan for eksempel være politisk bevidste, men tør ikke give udtryk for det.

– I sidste ende er det et demokratisk spørgsmål, fastslår Pelle.

Både Carin og Pelle oplever, at de konstant bekræftes i, at deres arbejde med Netkærlighed giver resultater. Senest i de nationale tests, hvor værdiarbejdet tydeligt skinnede igennem i besvarelserne.

– Allerede fra en ung alder refererer eleverne til litteratur og fører normer og værdier ind i diskussionerne, siger Carin.

Det praktiske arbejde i klasseværelset er vigtigt

Carin understreger, at det ikke er nok med én dag om året til at tale om værdigrundlag og netikette. Det er et konstant arbejde og bør være en del af den daglige undervisning. Milstensskolans IKT-gruppe har blandt andet løst det ved løbende at være ude i klasserne for at informere og diskutere. De har desuden to IT-supportelever fra hver klasse, der fungerer som bindeled mellem eleverne og skolebestyrelsen.

– Vi arbejder med netikette hele året ved at formidle oplysning i klasserne med hjælp fra vores IT-supportelever. Man har lettere ved at tage informationen til sig, hvis den kommer fra en ældre elev, man ser op til, og som taler det samme sprog. Derudover arbejder klasselærerne løbende med netikette og kildekritik i løbet af skoleåret, og vi inddrager arbejdet med værdigrundlag, når eleverne arbejder i Minecraft, siger Pelle.

Grænsen mellem skole og hjem udviskes

De fleste af eleverne i Täby får deres egen mobil allerede i første eller anden klasse. Udviklingen inden for sociale medier og apps går meget hurtigt.

– Det er vigtigt at nå ud til de unge på et tidligt tidspunkt. De spiller onlinespil og omgås på sociale medier. Samtidig har de ikke udviklet værktøjer til at håndtere de forskellige situationer, de møder på nettet, forklarer Carin.

Selvom de yngre elever ikke må bruge mobiltelefonen i skolen, mener Pelle, at det er skolens ansvar at tage sig af mobning på nettet. Det, der tidligere skete i skolegården, har flyttet sig til mobilen.

– Netmobning følger dig hele tiden og kan vække dig klokken to om natten. Vi har også set eksempler på elever, der spillede onlinespil i weekenden og blev uenige om spillet. Derefter tog de konflikten med sig ind i skolen, siger han.

I modsætning til de yngre elever må eleverne på de højere klassetrin have mobiler i skolen. Og på Milstensskolan er de et aktiv i klasseværelset. Her bruges mobilerne til at tage et billede af tavlen, lave videoer og podcasts, eller de bruges sammen med VR-briller.

– Vi tror ikke på et totalt forbud, det er bedre at informere og lære eleverne at håndtere mobilen på den rigtige måde. De ved også, hvilke regler der gælder, og hvilke konsekvenser det får, hvis de ikke følger dem, siger Carin.

Vil inspirere flere skoler

Netkærligheds-teamet med Carin og Pelle i spidsen har mange ideer, og de håber, at projektet vil brede sig som ringe i vandet. Fremover vil de fortsætte arbejdet med at besøge klasseværelserne sammen med IT-supportelever, og de skal også præsentere på SETT-messen i 2019.

– Vores ønske er at sprede Netkærlighed til andre skoler. Jeg tror, at mange skoler vil sætte pris på at få praktisk vejledning: Hvor begynder man, hvordan bærer man sig ad? Vores ambition er at hjælpe med netop dette. Alle skal være trygge i skolen, livet og verden, siger Carin.

I efteråret 2018 startede de et samarbejde med det svenske prinsepars stiftelse. Stiftelsen arbejder blandt andet med at forebygge mobning og had på nettet.

– Vi kontaktede dem og oplevede, at vi havde mange berøringspunkter. Sammen med BRIS har stiftelsen lavet en håndbog for voksne og børn om spørgsmål omkring internettet. Vi er glade og stolte over at have bidraget til indholdet, siger Pelle.

Carin og Pelles tips til at komme i gang

Regelmæssige undersøgelser

Gennemfør regelmæssige og anonyme undersøgelser blandt eleverne om deres brug af nettet. Der kan de skrive eksempler på, hvad de er kommet ud for, og hvad de møder på nettet i form af kommentarer, beskyldninger og så videre. Det er en god måde til at forstå den aktuelle situation og giver et godt grundlag at arbejde videre på.

IT-supportelever

Milstensskolan har to IT-supportelever i hver klasse, en pige og en dreng. De bliver klasseværelsets forlængede arm til skolens IKT-gruppe og omvendt. IT-supporteleverne tager pulsen på, hvad der sker i skolen, og rapporterer om eventuelle særlige problemer, der skal tages op. De har også øget den digitale kompetence blandt underviserne.

Gruppearbejde

IKT-gruppen på Milstensskolan arbejder med netikette i løbet af året ved blandt andet at give opgaver til klasserne. Et år lavede eleverne deres egne smileys, som blev hængt op på gangene, og de illustrerede netikette med en plakat. De ældre elever har dramatiseret netkærlighed ved hjælp af videoer og kalendere.

Vær til stede i klasseværelset

Få en fornemmelse af, hvad der sker lige nu i elevernes hverdag på nettet ved at kigge indenfor i klasseværelserne. IT-supporteleverne kan give forskellige opgaver, for eksempel at lave kort video, skrive et digt eller interviewe andre elever om forskellige spørgsmål, for eksempel venskab. Et andet tip er at trække på eksterne foredragsholdere. Milstensskolan har blandt andet haft foredrag om love og regler på nettet.

God forældrekontakt

Skolebestyrelsen har forældrerepræsentanter, som er bindeled mellem ledelsen og forældrene i klassen. Diskussionerne om netikette i skolebestyrelse og forældreråd har øget forældrenes bevidsthed om emnet. Eleverne har også kunnet lave problemformuleringer til forældrene om tilstedeværelse på nettet.

Ordliste

Netikette er et sæt af regler og rammer for, hvordan man opfører sig på nettet. Må man slå billeder op af hvem som helst? Hvad gælder for forskellige typer af publicering? Hvad er lovligt, og hvad er ikke? Ved hvert opstartsår gennemgår Milstensskolan reglerne for netikette internt.

Nethad kan være alt fra grove ord til krænkende kommentarer og trusler på nettet.

Netkærlighed er et projekt, der handler om at være en god rollemodel på nettet ved at komme med gode bidrag og kommentarer. Tænk dig om en ekstra gang, før du slår noget op. Hvordan kan det blive opfattet? Hvis du ikke har noget godt at sige – så lad hellere være med at sige noget.

Carin Törnqvist och Pelle Wijkström

Carin Thörnqvist har mange års erfaring som lærer og arbejder som udviklingsleder, lærer i svensk, mentor og meget mere på Milstensskolan. Driver forskellige typer af IT-projekter, fra børnehaveklasse til niende klasse. Fik Academedias DiGi-stipendium 2016.

Pelle Wijkström er IT-udvikler og fritidspædagog på Milstensskolan og driver blandt andet spørgsmål omkring netikette og netkærlighed med IT-supporteleverne.

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags