Reklamation, returnering mv.

Informationen herunder er et uddrag fra Dustins handelsbetingelser, der kan ses i komplet version her.

Returret

 1. Kunden har returret indtil 8 dage efter leveringen på den af kunden opgivne adresse. Varen skal returneres i original og ubrudt emballage. Ordrer på skaffevarer kan dog ikke annulleres eller returneres, medmindre varen er væsentligt behæftet med mangler. Skaffevarer er markeret SKAF i vareteksten, hvilket fremgår af såvel ordrebekræftelse som faktura.  Ved køb af software og/eller lyd- eller billedoptagelser gælder returretten kun, så længe kunden ikke har brudt forseglingen. Kunden afholder fragtomkostninger ved forsendelsen til Dustin og bærer risikoen for varen indtil modtagelsen.
 2. Varer, der returneres, skal være forsynet med et returnummer udleveret af Dustin. Returnummeret udleveres ved at kontakte [email protected] med angivelse af kundenavn, kundenummer, ordrenummer og varenummer. Forsendelser, der ikke er behørigt mærket med returnummer, afvises.
 3. Kunden har ret til at få returneret et beløb svarende til den af kunden erlagte pris for varen, når Dustin har godkendt den returnerede vare. Fragtomkostninger, forsikring, gebyrer mv. returneres ikke.

Reklamation samt fejl og mangler

 1. Kunden er forpligtet til straks og senest dagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af varen/ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Transportskader skal straks gøres gældende overfor transportøren. Kunden er forpligtet til at gennemgå og afprøve software umiddelbart efter leveringen.
 2. Dustin hæfter alene for oprindelige fejl og mangler. Konstaterer kunden fejl eller mangler, skal kunden straks skriftligt reklamere til Dustin med specifikation af den fekl eller mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.
 3. Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 12 måneder fra leveringen, dog således at reklamationsperioden er 6 måneder fra leveringen for så vidt angår netdele og batterier. Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe sig manglen. For tredjepartsprodukter gælder den reklamationsfrist, som fremgår af de for underleverandøren gældende reklamationsbestemmelser. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneder reklamationsperiode.
 4. Dustins ansvar for fejl og mangler er altid begrænset til efter Dustins valg enten at foretage afhjælpning henholdsvis omlevering indenfor rimelig tid.
 5. Dustin er uden ansvar for fejl og mangler, som bl.a. skyldes ændringer foretaget af kunden, reparation udført af andre end Dustin eller Dustins servicepartnere, software relaterede fejl, tab af data og manglende backup herunder i forbindelse med reparation, afhjælpning og service m.v., fejlagtig montering, behandling, vandskade, ild, ustabil strømforsyning, forkert nettilslutning eller følgefejl på grund af anvendelse af andet tilsluttet udstyr.
 6. Der ydes ikke garanti fra Dustins side, medmindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. Garanti og serviceforpligtelser påhviler ikke Dustin, men den pågældende producent og dennes eventuelle serviceudbyder.
 7. Det påhviler altid og i enhver situation kunden at sørge for og opretholde nødvendig og tilstrækkelig backup af data, software m.v.
 8. Som personale hos Dustins kunder er det muligt at handle med Dustin på samme betingelser som den pågældende virksomhed (kunde). Dette forudsætter imidlertid separat kontooprettelse og B2B samhandelsvilkår.

Returnering af varer

Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker efter følgende procedure:

 1. Kontakt vores kundeservice center på tlf. 78712323 eller [email protected] med angivelse af kundenavn, kundenummer, ordrenummer og varenummer på den vare, som du ønsker at returnere.
 2. Vi behandler din sag omgående og giver dig svar på din retursag med det samme.
 3. Du får oplysninger om, hvordan returvarerne skal sendes.

I tilfælde, hvor der skal returneres til Dustin hovedlager, er returadressen:

Bring
c/o Dustin
Ventrupparken 4
2670 Greve