Dustins fortrolighedspolitik

1. Indledning

Dustin A/S,(herefter ”Dustin”)vil med denne fortrolighedspolitik søge at vise hvordan vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med den danske persondatabeskyttelseslovgivning.

For visse af Dustins ydelser, kan der være særlige vilkår for vores behandling af personoplysninger. Disse vilkår vil du blive orienteret om i forbindelse med dit tilsagn om at ville benytte vores tjenester.

Denne fortrolighedspolitik gælder både for forbrugere og erhvervsdrivende virksomheder som anvender Dustins hjemmesider, "dustin.dk" og "dustinhome.dk" for at købe Dustins produkter og ydelser.

Du skal altid kunne føle dig tryg når du overlader dine personoplysninger til os. Dustin har derfor foretaget alle de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger som er nødvendige for at beskytte dine personoplysninger mod uberettiget adgang, anvendelse af, forandring og redigering.

2. Persondataansvarlig

Dustin, cvr.nr. 26 09 21 83, Michael Drewsens Vej 23, 8270 Højbjerg, er persondataansvarlig for håndteringen af dine persondata på vores hjemmesider og ved vores ydelser og tjenester. Information om hvordan du kontakter os findes i afsnit 10.

3. Hvornår samler vi persondata?

Dustin indsamler persondata om dig når du besøger og anvender vores hjemmesider, opretter en konto (til dig selv eller en virksomhed), foretager en bestilling, kontakter kundeservice eller reklamerer over en vare. Dustin kan også få information fra Dustins samarbejdspartnere eller koncernforbundne selskaber i det omfang det måtte være relevant for at administrere køb af produkter eller tjenester som du har bestilt eller er interesseret i. Dustin kan også opnå information om dig via annoncører i Dustins annoncenetværk.

Dustin anvender cookies og andre lignende teknikker for at indsamle information om dig eller det udstyr som du anvender. Du kan finde mere information om Dustins anvendelse af cookies på https://www.dustin.dk/service/cookies.

4. Hvilke persondata samler vi?

4.1 Privatpersoner

Når du køber en vare, ansøger om kredit eller en forsikring, eller opretter en konto, kan Dustin indsamle oplysninger om dig såsom navn, CPR-nummer, kontaktoplysninger, dit kort- eller kontooplysninger og din IP-adresse. Vi kan også optage telefonsamtalerne når du ringer til vores kundeservice. Dette kan ske med henblik på at forbedre og kvalitetssikre håndteringen af vores kunders eventuelle klager og reklame, samt til uddannelse af vores personale og i sidste ende for at kunne dokumenterer aftaler og samtygge mellem dig og Dustin.

4.2 Virksomheder

Ved bestillinger fra virksomhedskunder samler vi oplysninger om vedkommende som opretter en virksomhedskonto og placerer bestillinger. Dustin samler kun vedkommendes navn og kontaktoplysninger ind. Hvis virksomheden er en enkeltmands- eller personvirksomhed vil CPR-nummer ligeledes blive indsamlet. Vi kan også optage telefonsamtalerne når man ringer til vores kundeservice. Dette kan ske med henblik på at forbedre og kvalitetssikre håndteringen af vores kunders eventuelle klager og reklame, samt til uddannelse af vores personale og i sidste ende for at kunne dokumenterer aftaler og samtygge mellem dig og Dustin.

5. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Vi opbevarer oplysningerne så længe det er nødvendigt for det formål de er indsamlet for. Vi kan være pålagt at opbevare oplysningerne længere tid ved lov, eller for at beskytte vores juridiske interesser, for eksempel, hvis der er en igangværende juridisk proces.

6. Hvorfor behandler Dustin personoplysninger om dig?

6.1 Privatpersoner

Dustin behandler dine personoplysninger til forskellige formål. Hovedsageligt behandles personoplysninger med det formål at gennemføre og administrere køb, betalingstransaktioner, forsikringer, returnering og reklamationer. Ved begæring om kredit kan Dustin kræve en bank- og/ eller kreditrapport. Personoplysningerne kan også bruges som grundlaget for en markeds- og kundeanalyse, markedsundersøgelser, statistik og markedsovervågning. Ved at oprette en privatkonto giver du samtidig Dustin lov til at sende dig nyhedsbreve via e-mail, sms eller via andet medie.

Endvidere kan dine oplysninger køres sammen, segmenteres og analyseres, for gennem målrettet markedsføring at levere information, tilbud eller anbefalinger om egne eller samarbejdspartneres varer og tjenester. Analyserne laves på baggrund af din surfhistorik, de køb du gør og det udstyr du anvender. Dustin kan også samkøre og analysere den information som Dustin indsamler via cookies med den information som findes gemt i Dustins kunderegister med dette formål.

6.2 Virksomheder

Dustin behandler virksomhedsrepræsentanters personlige data med henblik på at gennemføre og administrere køb, betalingstransaktioner, forsikringer returneringer og reklamationer. Oplysningerne kan også danne grundlag for markeds- og erhvervskundeanalyser, markedsundersøgelser, statistik og markedsovervågning.

Personnummeret på den som driver enkeltmands- eller personvirksomhed bruges kun med formålet at behandle anmodninger om betaling/køb på kredit eller ved tegning af forsikring.

Som virksomhedsrepræsentant eller som enkeltstående erhvervsdrivende har du, ved at oprette en erhvervskonto hos Dustin, fået information om og samtykket til at Dustin må sende dig nyhedsbreve og andre typer direkte reklame via e-mail eller sms samt, at dine persondata sammenkøres, segmenteres og analyseres med det formål at markedsføre direkte til dig baseret på de bestillinger du har placeret og det udstyr du anvender. Markedsføringen anvendes på både dustin.se og dustinhome.se.

7. Hvem giver vi oplysningerne til?

Vi kan videregive oplysninger til, de til Dustin koncernforbundne virksomheder, samarbejdspartnere og andre tredjeparter med det formål at fuldføre vores aftale med dig, for eksempel, for at levere bestilte vare eller tjenesteydelser. Hvis en kunde har valgt at tegne forsikring hos Dustin kan persondata også videregives til Dustins forsikringsselskab.

Dustin kan også videregive persondata til virksomheder, der behandler personoplysninger på Dustins vegne, eksempelvis IT-leverandører, samarbejdspartnere og de til Dustin koncernforbundne virksomheder. Ved kreditgodkendelse videregives personoplysninger til et kreditvurderingsselskab med henblik på at få vurderet om vedkommende kreditansøger kan godkendes til kredit.

Endvidere kan personoplysninger videregives i de tilfælde hvor det er påkrævet ved lov eller hvor en officiel myndighed ligeledes påkræver det. Til sidst kan det også ske, hvor det er relevant for at beskytte Dustins retlige interesser eller for at opdage, forebygge eller gøre opmærksom på bedrageri samt for at forebygge sikkerheds- og tekniske problemer.

Dustin kan overføre personoplysninger til et land udenfor EU/EØS for at lagre og bearbejde informationen ved Dustins samarbejdspartnere og IT-leverandører.

 

8. Links til eksterne hjemmesider

 

Dustins hjemmeside kan indeholde links til hjemmesider som drives eller ejes af andre end Dustin. Dustin er ikke ansvarlig for håndteringen af personoplysninger som sker på disse hjemmesider.

9. Ændringer i fortrolighedspolitikken

Hvis der sker mindre ændringer i denne fortrolighedspolitik, vil Dustin udgive den justerede udgave af fortrolighedspolitikken på både dustin.se og dustinhome.se, samt information om hvornår ændringerne træder i kræft. Hvis Dustin gennemfører væsentlige ændringer i politikken vil du modtage direkte information om dette via e-mail.

10. Retten til at kræve information og til at kræve ændringer

Du har ret til, i henhold til persondataloven, med minimums 6 måneders mellemrum ved skriftlig og underskrevet anmodning, at få oplyst hvilke persondata Dustin ligger inde med om dig og med hvilket formål de har dem (en såkaldt indsigtsbegæring).

Du har også ret til at få fejlagtige, misvisende og ufuldstændige oplysninger rettet, blokeret, anonymiseret eller slettet. Kontakts os venligst på en af de nedenforstående adresser hvis du vil vide mere om hvordan Dustin håndterer dine personoplysninger.

Email: kundeombudsmanden@dustin.dk

Adresse: Dustin A/S, Att: Kundeombudsmanden, Michael Drewsens Vej 23, 8270 Højbjerg.

Hvis du ikke ønsker at Dustin skal håndtere dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, kan du skriftligt anmelde dette til Dustin. I hvert nyhedsbrev vil du også blive informeret om hvordan du afmelder nyhedsbrevet.