Hej! Du bruger en gammel browser. Hvis du vil bruge alle funktionerne på vores websted, anbefaler vi, at du besøger os med en anden browser, f.eks. Google Chrome eller Microsoft Edge.

Abonnementsvilkår – Microsoft CSP-software og Microsoft-licenser/abonnementer og bundter/tilføjelsestjeneste

Version 2020:1 gældende fra 1 April 2020

1. Anvendelse etc.

Dustin A/S ("Dustin") Abonnementsvilkår – Microsoft CSP program, herunder Microsoft CSP-software og Microsoft-licenser/abonnementer og bundter/tilføjelsestjenester med Microsoft-licenser/abonnementer (disse ”Vilkår"), er gældende fra ovennævnte dato og erstatter alle Dustins tidligere offentliggjorte abonnementsvilkår.

Medmindre andet skriftligt er aftalt, er disse Vilkår gældende sammen med Dustins Almindelige Betingelser og Vilkår – Appmarket om support til kunden i overensstemmelse med disse Vilkår.

2. Abonnementet

Abonnementet gælder for kunden og dennes brugere med gyldige Microsoft CSP-licenser/abonnementer, der er angivet i kundens Microsoft-portal. Abonnementet er gyldigt, indtil det opsiges, og betales månedsvis bagud. For produkter uden en fast aftaleperiode gælder, at abonnementet til enhver tid i abonnementsperioden kan ændres eller opsiges (Pay As You Go). Ved produkter med en fast aftaleperiode bliver kundens abonnement automatisk fornyet, medmindre kunden inden udløb af abonnementsperioden meddeler Dustin, at kunden ikke ønsker at forny abonnementet, som anført i pkt. 11 nedenfor.

 1. Tilbud med forbrugsafregning (også kaldet Pay As You Go). Kunden betaler for det faktiske forbrug uden direkte forpligtelser.
 2. Licenser/abonnementer. Kundens betaling er baseret på den aktuelle brug af antallet af licenser pr. abonnement.
 3. Tilbud med softwarebinding. Kunden forpligter sig på forhånd til at købe en bestemt mængde software til brug inden for en aftalt abonnementsperiode og til at betale forud eller periodisk for fortsat brug af softwaren. Abonnementsperioden vil typisk vare på 1-3 år.

Support eller ændringer, som ikke er inkluderet i abonnementet, kan købes separat i overensstemmelse med Dustins til enhver tid gældende prisliste.

Abonnementet kan omfatte Microsoft CSP-bruger-/enhedslicenser med eller uden slutbrugersupport, Azure Pay as you go, tilføjelsestjenester og bundter.

3. Pris

Priserne er tilgængelige på Dustins Appmarket, som opdateres i realtid. Priserne er angivet i DKK og er eksklusive moms. Prisen for Microsoft CSP-licenser/abonnementer og bundter/tilføjelsestjenester ligger fast i de første 12 måneder fra ordredatoen for Microsoft CSP-licenser/abonnementer og bundter/tilføjelsestjenester på Dustins Appmarket, hvorefter prisen for licenserne vil fremgå af de til enhver tid gældende priser på Dustins Appmarket.

4. Omfang af Microsoft CSP-licenser/abonnementer og bundter/tilføjelsestjenester og bundter/tilføjelsestjenester

Kunden er opmærksom på, at Microsoft producerer Microsoft CSP-licenser/abonnementer og accepterer, at Microsoft, på egne vegne, foretager ændringer i aftalen mellem Dustin og kunden angående brugersupport og Microsoft CSP-licenser/abonnementer, der bliver direkte gældende for kunden.

Kunden er opmærksom på, at brugen af produkter er underlagt den hermed inkorporerede Microsoft Customer Agreement for det produkt, kunden køber, herunder bl.a. bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger og håndtering af kundens data.

Kunden er klar over, at den ekstra service kan kombineres med tredjepartstjenesteudbyderen og accepterer, at den pågældende leverandør for egen regning kan indgå vilkår i aftalen mellem Dustin og kunden om support og den respektive service direkte Kunde.

Kunden anerkender, at brugen af den ekstra service til enhver tid er i overensstemmelse med den respektive leverandørs vilkår og betingelser for den service eller det produkt, du køber, herunder, men ikke begrænset til, vilkårene og betingelserne heri med hensyn til integriteten og håndteringen af data.

5. Omfang af Microsoft CSP-licenser/abonnementer

Dustin tilbyder Microsoft CSP-licenser/abonnementer med og uden support til slutbrugere. For Microsoft CSP-licenser/abonnementer uden support til slutbrugere (Softwarelicens), yder Dustin support til superbrugere ved kritiske problemer, der er identificeret i Microsoft CSP-licenser/abonnementer portalen for eskalering til Microsoft-support .

Microsoft CSP-licenser/abonnementer support til slutbrugere forudsætter, at en kunde har købt sine licenser fra Dustin eller et andet selskab i Dustin-koncernen og at migreringen er afsluttet. For vilkår relateret til Microsoft licensen henviser vi til Microsofts til enhver tid gældende vilkår.

Support til slutbrugere i henhold til disse Vilkår er ikke aktiv i den periode, hvor kunden migrerer til Microsoft CSP-licenser/abonnementer. Hvis ikke andet skriftligt er aftalt mellem parterne, er kunden ansvarlig for migrering til Microsoft CSP-licenser/abonnementer og eventuelle omkostninger i forbindelse hermed.

Dustin leverer Microsoft CSP-licenser/abonnementer til kunden i samme omfang, som Microsoft leverer Microsoft CSP-licenser/abonnementer til Dustin til videresalg (inklusiv, men ikke begrænset til kundens ret til såkaldte "service Credits" fra Microsoft) underlagt Microsofts Service Level Aftale (SLA), der hermed er inkorporeret under Vilkårene. Kunden accepterer og er klar over, at kunden ikke kan modtage kompensation fra Dustin inden Dustin har modtaget kompensation fra Microsoft i relation til kundens krav.

Kunden køber Microsoft CSP-licenser/abonnementer fra Dustin og eventuelle krav kunden måtte have i relation til Microsoft CSP-licenser/abonnementer eller ydelserne skal rettes direkte til Dustin og ikke til Microsoft. Kunden må under ingen omstændigheder bruge Microsofts portal eller en anden portal til at fremsætte eventuelle krav, da dette kan medføre fejl eller uoverensstemmelser for både kunden og Dustin. Kunden skal uden unødig forsinkelse, efter at være blevet opmærksom på en sådan fejlhåndtering, rette håndteringen af kravet. Hvis Dustin opdager fejlhåndteringen, skal kunden rette fejlhåndteringen inden 30 dage fra det tidspunkt, hvor Dustin har adviseret kunden herom.

Ansøgninger godkendt af Dustin, som ikke er inkluderet support til slutbrugere, eskaleres til den relevante tredjeparts leverandør for support herfra. Kunden er ansvarlig for at have en opdateret backup.

Der ydes Microsoft CSP-licenser/abonnementer support til slutbrugere, hvis kunden på Dustins Appmarket har købt et produkt med specifik angivelse af, at produktet inkluderer support til slutbrugere.

Microsoft CSP-licenser/abonnementer support til slutbrugere omfatter:

 • Hjælp med generelle brugerspørgsmål
 • Hjælp til at løse individuelle problemer i forbindelse med Microsoft CSP-licenser/abonnementer, såsom udskrivning og tilslutning af en computer til kundens netværk
 • Hjælp til at løse følgende problemer i forbindelse med Microsoft CSP-licenser/abonnementer -miljøet:
  • Ydeevne problemer
  • Status for tjenester
  • Klientadgang
  • Problemer med installation af klientprogrammer
 • Nulstilling af adgangskoder
 • Ændring af rettigheder/adgang til Microsoft CSP-licenser/abonnementer (forbeholdt digital godkendelse af en behørig kvalificeret Dustin medarbejder)

Administration af brugere og grupper, dvs nye bruger / slette bruger opsætning opkræves pr sag.

6. Omfanget af support vedrørende generelle klientproblemer

Supporten inkluderer, med de begrænsninger som er angivet nedenfor, hjælp til problemer med følgende software:

 • Operativsystemer (Af Microsoft understøttes Win 10 version og nyere versioner samt Mac OS nyeste version)
 • iOS/Android/Windows Phone (kun relateret til Microsoft CSP-licenser/abonnementer support)
 • E-mail klient (Microsoft Outlook understøttes af Microsoft og nyere, Windows Live Mail og nyere versioner)
 • Office pakken (Understøttet af Microsoft)
 • Softwarelicens via Microsoft CSP-licenser/abonnementer
 • Print eller kommunikationsproblemer i forbindelse med den enkelte klient

Undtagelser for omfanget af support

Tjenesten omfatter ikke support i forbindelse med:

 • problemer med en server
 • problemer med en terminal serverløsning
 • gendannelse af adgangskoder på kundens egne servere
 • administration af brugere og grupper på et organisationsnetværk eller en hybrid løsning (f. eks. Azure AD Connect) • software/programmer, bortset fra de, som er angivet punkterne 4 - 5
 • skader/fejl forårsaget af software, der ikke var en del af enhedens oprindelige konfiguration
 • skader/fejl forårsaget af en ekstern begivenhed (såsom fysiske skader eller problemer med en server)
 • vid skada/ driftstörning som har sin orsak i en utifrån kommande händelse (t ex fysisk skada eller problem med en server)
 • software, som ikke er forud installeret
 • tredjeparts applikationer eller løsninger udviklet af kunden og tilsluttet Microsoft CSP-licenser/abonnementer, der ikke er godkendt af Dustin.
 • Support vil kun blive ydet via telefon eller fjernkontrol, medmindre andet skriftligt er aftalt med kunden.

7. Support og kontaktoplysninger

Hændelsesrapporter inden for og uden for normal kontortid kan sendes via e-mail til [email protected].

Sverige
Vilkårene omfatter support på normale hverdage (helligdage undtaget) 08.00 - 17.00.
Meddelelse om behov for support skal gives på telefonnummer: +46770176100.

Norge
Vilkårene omfatter support i løbet af normale hverdage (helligdage undtaget) 08.00 - 16.00.
Meddelelse om behov for support skal gives på telefonnummer +4781503636.

Danmark
Vilkårene omfatter support i løbet af normale hverdage (helligdage undtaget) 08.00 - 16.00.
Meddelelse om behov for support skal gives på telefonnummer: +4589871001.

Finland
Vilkårene omfatter support i løbet af normale hverdage (helligdage undtaget) 08.00 - 16.00.
Meddelelse om behov for support skal gives på telefonnummer: +358753251111.

8. Opfyldelse mv.

Dustin vil opfylde sine forpligtelser på en professionel måde og med kvalificeret personale. Supporten sker via telefon eller fjernadgang til brugerens klient via internettet.

Dustin kan engagere underleverandører til udførelsen af tjenesten. Hvis Dustin engagerer en underleverandør, er Dustin ansvarlig for arbejdet udført af Dustin og underleverandøren.

9. Kundens forpligtelser

Kunden er ansvarlig for sine brugeres brug af Microsoft CSP-licenser/abonnementer, og for at kundens brugere informeres om betingelserne for brug i relation til licensen, og vilkårene i forbindelse med Microsoft CSP-licenser/abonnementer.

Hertil kommer, at kunden er ansvarlig for at indhente relevante godkendelser fra kundens brugere, for at Dustin kan behandle sådanne brugeres personoplysninger med henblik på at levere supporttjenester og opfylde sine forpligtelser over for kunden i overensstemmelse med disse Vilkår.

Kunden skal give Dustin adgang til alle oplysninger og dokumentation, der kræves for at Dustin kan agere i overensstemmelse med disse Vilkår.

For at supporten kan anvendes, skal hver klient have en aktiv anti-virusbeskyttelse installeret (dog ikke tablets eller smartphones), en installeret og aktiv firewall samt en opdateret backup.

10. Tilføjelsestjenester E-mail migrering og Office 365/Microsoft 365 backup services

Såfremt der er købt e-mail migrering og backup services fra Dustin i forbindelse med Office 365/Microsoft 365 licenser, vil brugen af disse services og Office 365/Microsoft 365 licenserne være underlagt følgende yderligere betingelser og vilkår:

 1. man accepterer hermed Dustins tredje parts leverandør SkyKick's Customer Terms & Conditions, der hermed er inkorporeret i Vilkårene;
 2. man bemyndiger hermed Dustin til at give SkyKick adgang til de systemer og cloud computing konti og til at dele information, e-mails, data, tekst, audio, video, billeder og andet indhold med SkyKick, der er påkrævet af SkyKick for at yde backup og migrationsrelaterede services (inklusiv adgang på administrativt niveau);
 3. man accepterer at modtage kommunikation fra SkyKick (via e-mail eller andre midler) vedrørende SkyKicks ydeevne på migrationsrelaterede services; og
 4. man accepterer at opnå samtykke og bemyndigelse fra medarbejdere, kontrahenter, og agenter til at give SkyKick adgang til og bruge disse personers e-mail og systemakkreditiver, for at SkyKick kan yde migrationsrelaterede services og udføre de ovenfor beskrevne handlinger og i Vilkårene.

11. Opsigelse af abonnement

Opsigelse ved henvendelse til service desk:

Abonnementet skal opsiges skriftligt via e-mail til [email protected] senest 30 dage inden udløb af abonnementsperioden for de pågældende produkter, herunder aftalevilkår (fx produkter med softwarebinding som Windows Server-licenser). Ved manglende opsigelse bliver abonnementet automatisk fornyet med yderligere tolv (12) måneders perioder, for hvilke gælder samme opsigelsesvarsel.

For produkter som fx Microsoft CSP-licenser/abonnementer og Azure Pay As You Go er der ikke nogen aftaleperiode, og abonnementet vil derfor ophøre, så snart Dustin har behandlet opsigelsen.

Opsigelse ved selvbetjening

Se venligst nedenstående instruktioner om, hvordan opsigelse af applikationer kan gøres:

For at annullere en Microsoft CSP-licenser/abonnementer, der er allokeret til din virksomhed, skal du være fakturerings- og business-app-administrator eller systemadministrator for din virksomhed i Dustin’s Appmarket. Kontakt venligst den rette person, hvis nødvendigt. 1.klik på "Mine Business Apps" fanen. 2. Klik på tandhjulsikonet øverst til venstre for den ønskede web-baserede applikation og derefter på "Annuller abonnement". 3. Du vil blive spurgt, om du er sikker på, at du ønsker at annullere abonnementet. Klik Ja. 4. Gennemse ordren og sæt kryds i feltet ud for "Jeg accepterer de yderligere vilkår og betingelser for brug." Klik på knappen "Bestil". En bekræftelse vises. Bekræftelsen vil også blive sendt til dig via e-mail. Den relevante Business App kan efter opsigelsen ikke længere anvendes. Abonnementet vil blive slettet ved afslutningen af den dag, hvor annulleringen er foretaget.

12. Ændring af abonnement

Brugere tilføjet eller fjernet i abonnementsperioden synkroniseres med abonnementsperioden i disse Vilkår.

Dustin forbeholder sig retten til at foretage justeringer eller ændringer af Vilkårene med 30 dages varsel. Eventuelle justeringer eller ændringer skal sendes skriftligt til den person hos Dustin, som indgik abonnementsaftalen. Eventuelle justeringer af abonnementsprisen er effektive fra starten af de følgende 12 måneders abonnementsperiode, dvs. ingen prisjusteringer er effektive direkte under hver abonnementsperiode. Dustin forbeholder sig retten til at opsige tjenesten og/eller licensen, hvis kunden misligholder betaling.

13. Ansvarsbegrænsning

Hvis Dustin har forårsaget fejl og mangler, for hvilke Dustin er ansvarlig, skal Dustin, hvis muligt, straks afhjælpe fejlen. Hvis kunden i væsentlig grad ikke har været i stand til at bruge udstyret på grund af fejlen, har kunden ret til en reduktion af betalingen for den pågældende periode i overensstemmelse med Microsofts vilkår om "Service Credits". Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser, herunder erstatning, gældende. Hvis Dustin har forårsaget defekten ved grov uagtsomhed har kunden ret til erstatning for de skader med følgende begrænsninger: det maksimale erstatningsansvar i henhold til denne aftale, skal være begrænset til direkte økonomiske tab og Dustins samlede erstatningsansvar over for kunden (herunder erstatningsansvar for handlinger eller undladelse af handlinger af Dustins medarbejdere, repræsentanter eller underleverandører samt erstatningsansvar i forbindelse med prisnedsættelser og afkast) i forbindelse med en bestemt Microsoft CSP-licenser/abonnementer med support, er begrænset til den faktisk betalte pris for support og Microsoft CSP-licenser/abonnementer i henhold til disse Vilkår i de seneste seks (6) måneder forud for den handling, eller undladelse, som udgør grundlaget for erstatningsansvaret.

Dustin er under ingen omstændigheder, heller ikke på grund af uagtsomhed eller forsæt, ansvarlig for tab af data, eftersom kunden selv er ansvarlig for at udføre tilstrækkelig backup.

14. Abonnementsmanager

Abonnementsmanager: Dustin Sverige AB, Box 1194, 131 27 Nacka Strand

15. Personoplysninger

Når Dustin er dataansvarlig:

Når en kunde bestiller produkter og tjenester, vil Dustin behandle personoplysninger om kundens kontaktpersoner (”virksomhedsrepræsentanter") til de formål og på de vilkår, der fremgår af Dustins integritetspolitik. Ved at oprette en erhvervskundekonto hos Dustin bekræfter kunden, at den har informeret virksomhedsrepræsentanterne om Dustins behandling af deres personoplysninger, og at kunden har indhentet deres samtykke eller har et andet gyldigt retsgrundlag for behandlingen.

Når Dustin er databehandler på vegne af kunden:

Når kunden skal behandle personoplysninger på kundens vegne, indgår parterne en særskilt databehandleraftale vedrørende den behandling af personoplysninger, Dustin skal udføre på kundens vegne.

Telephone: +46 8-553 44 000 Address: BOX 1194, 131 27 NACKA STRAND DUSTIN.SE