Factory audit by Dustin

Hvad betyder Factory Audited by Dustin?

Dustins bæredygtighedsstrategi betyder, at vi også skal engagere os i ansvarlig produktionspraksis. Det betyder, at når vi vælger en leverandør til at fremstille Private Label-produkter for os, skal de underskrive vores adfærdskodeks for leverandører. Vi sender vores team ud til leverandøren for at lave en audit, der kontrollerer, at betingelserne i vores adfærdskodeks for leverandører, er opfyldt. De primære områder i vores adfærdskodeks er menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, sundhed og sikkerhed, leveforhold og boligforhold, miljøbeskyttelse, overholdelse af lovkrav samt etisk forretningspraksis. Gennem auditten sikrer vi, at vi er praktisk involverede for at sikre, at vores bæredygtighedsstandarder overholdes. Vi kan også udvikle leverandørerne til en gradvist bedre bæredygtighedspraksis, hver gang vi besøger dem. Private Label-produkter, der bærer betegnelsen Factory Audited by Dustin, har været gennem vores auditproces og har vist sig at være i overensstemmelse med eller arbejder systematisk på at komme i overensstemmelse med vores adfærdskodeks for leverandører.

inspektion

Vad händer under en inspektion?

Dustin har et team af specialiserede auditører, der rejser til leverandørens adresse og kontrollerer omkring 200 punkter i forhold til emnerne i vores adfærdskodeks for leverandører. Afhængigt af fabrikkens størrelse og antallet af tilgængelige auditører kan en audit vare fra 1 til 5 dage. Når auditten er gennemført, afholder fabriksledelsen og Dustin-teamet et afsluttende møde sammen og indleder en dialog om resultaterne. I dette møde gennemgår auditørerne hvert enkelt resultat og den bagvedliggende dokumentation for resultaterne fra auditten. Du kan få mere at vide om de forskellige typer af resultater og deres alvorlighedsgrad her. Det er meget vigtigt at bemærke, at Dustin ikke giver bestået eller ikke bestået som en endelig score, men arbejder med løbende forbedringer.

inspektion

Hvad er løbende forbedringer?

Løbende forbedringer betyder, at vi ikke primært fokuserer på, hvor mange resultater en fabrik har, men på samarbejdet og fabriksledelsens målbevidsthed omkring arbejdet med at forbedre de forhold, som fabrikken arbejder under. På den måde sikrer vi, at vi ikke kun går til en leverandør med meget strenge krav, men også bidrager til forbedringer af fabrikken som helhed ved at vejlede om, hvordan man kan forbedre områder, der ikke fungerer optimalt.

Hvad sker der, hvis en leverandør ikke er villig til at samarbejde?

Desværre kan vi ikke kontrollere, om en leverandør er villig til at samarbejde og løse alle de resultater, vi finder under en audit. Hvis det sker, bliver Dustin nødt til at udfase og afbryde alle relationer til den pågældende leverandør.

Hvad sker der efter auditten?

Når auditten er afsluttet, har leverandøren to uger til at indsende en plan for korrigerende handlinger (CAP). Når Dustin-teamet har godkendt denne CAP, har leverandøren 48 timer, 30, 60 eller 90 dage til at fremlægge dokumentation for, at de har løst problemerne, afhængigt af alvorlighedsgraden. Når alle resultaterne er blevet lukket, lukkes hele auditten. Hele processen tager ca. 120 dage at gennemføre. Hvis der findes kritiske resultater, arrangerer vi som regel en opfølgende audit mindst 150 dage efter, at den første audit er gennemført.