Om Bitdefender

Bitdefender leverer en cybersikkerhedsløsning med førende effektivitet, ydeevne og brugervenlighed til små, mellemstore og enterprise virksomheder. Bitdefenders vision er at forblive verdens førende inden for cybersikkerhedsløsninger, og virksomheden har forpligtet sig til at forsvare organisationer og enkeltpersoner over hele verden mod cyberangreb for at transformere og forbedre deres digitale oplevelse.

Læs mere

Anerkendelse i branchen

Bitdefender modtager ofte branchepriser og er anerkendt som førende inden for cybersikkerhed af uafhængige testorganisationer og brancheanalysefirmaer.

Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer

Endpoint Protection Platforms, November 2021

Most #1 rankings

Real-world protection, performance & malware protection tests

Best Protection Award, AV-Test 2021

for GravityZone Ultra

CRN Tech Innovator Award

for MDR. 2021

Moderne Endpoint beskyttelse

Cybertrusler kræver moderne cybersikkerhedsløsninger. Bitdefender GravityZone kombinerer dokumenterede teknologier til forebyggelse af ransomware-angreb og giver fuld synlighed over angreb, hvilket giver virksomhederne mulighed for at arbejde effektivt uden at lægge ekstra pres på ressourcer, der i forvejen er overbebyrdede. Løsningen er nem at administrere fra en enkelt konsol og dækker fysiske, virtuelle, mobile og cloudbaserede endpoints og e-mail.

Dokumenteret forebyggelse

Flere avancerede forebyggelsesfunktioner stopper automatisk de fleste typer trusler fra malware til filløs ransomware, alt sammen pakket i én løsning.

Ubesværet respons

GravityZone synliggør og undersøger trusler i forbindelse med angreb og gør det nemt at reagere på truslerne.

Nemt at skalere

Det har aldrig været nemmere at sikre forskellige miljøer og platforme med den samlede GravityZone-konsol..

Funktionalitet og fordele

Klik for at læse mere:

Signaturløse teknologier, herunder avanceret maskinel indlæring i et lokalt miljø eller i et cloudmiljø, adfærdsanalyse, integreret Sandbox og enhedshærdning, fungerer som meget effektiv og lagdelt beskyttelse mod selv de mest sofistikerede trusler.

Bitdefender opretter automatisk en backup af bestemte filer, der gendannes, efter malwaren er blevet blokeret. Bitdefender-teknologien blokerer alle processer, der er involveret i angrebet, og påbegynder afhjælpning, samtidig med at den underretter brugeren.

GravityZone overvåger igangværende processer i realtid for at identificere mistænkelige eller ondsindede processer, som efterfølgende afsluttes automatisk eller manuelt af IT-administratoren/sikkerhedsteamet.

Registrerer og blokerer angreb, der udnytter netværkssårbarheder. Funktionen sikrer registrering af en lang række angreb fra lateral movement (Brute Force; Port Scanners), webtjenesteangreb (SQL-injektioner), Traffic-Level-angreb (botnets; ondsindede webadresser eller IOT-fjernangreb) til brud på privatlivets fred, der udføres via phishing-angreb for at få fat i adgangskoder, kreditkort eller e-mailadresser.

Ved at aktivere HyperDetect opdager og blokerer Bitdefender automatisk filløse angreb forud for udførelsen, hvilket forhindrer, at filer krypteres, og bevarer fuld adgang til systemet. Funktionen bruger finjusterede modeller til maskinel indlæring til at opdage ny og ukendt malware med høj nøjagtighed for at bekæmpe filløs ransomware i flere stadier af angrebets kill chain ved at analysere adfærden på kodeniveau.

Ved hjælp af risikostyring og -analyser scannes dine endpoints løbende for fejlkonfigurationer og applikationssårbarheder, og du får anbefalinger til prioritering og afhjælpning, hvilket hjælper med at kontrollere risikoen og reducere angrebsfladen. Funktionen identificerer også brugerhandlinger og adfærd, der udgør en sikkerhedsrisiko for organisationen (brug af ikke-krypterede websider til at logge ind på websteder, dårlig adgangskodestyring, brug af kompromitterede USB'er).

Enestående antiransomware-teknologier

HyperDetect

Tilbyder beskyttelse mod filløse angreb og tilsløret malware og maksimal detekteringsnøjagtighed med minimale falske positiver. Funktionen giver et fuldt overblik over mistænkelige aktiviteter.

Forsvar mod netværksangreb

Analyserer host netværksaktiviteter i realtid og styrker kontrolmekanismer mod exploit teknikker, der kan udtrække personlige oplysninger fra dit netværk. Funktionen bruger maskinel indlæring til at blokere ransomware exploits der ankommer via netværksadgangspunkter som f.eks. BlueKeep.

Forsvar mod udnyttelse

Avancerede teknologier til anti-exploit kan hurtigt identificere og afslutte ondsindede processer automatisk, beskytte systemer og forhindre ransomware i at sprede sig.

Sandbox Analyzer

Registrerer avancerede angreb, før de udføres. Funktionen sender automatisk filer, der kræver yderligere analyse, til en cloud-sandbox og træffer passende foranstaltninger baseret på resultaterne af sandbox.

Samlet beskyttelse, udvidet detektering og reaktions- og risikoanalyse til alle organisationer

GravityZone Business Security Enterprise kombinerer verdens mest effektive beskyttelse med XEDR-egenskaber (eXtended Endpoint Detection and Response) for at hjælpe dig med at forsvare din slutpunktsinfrastruktur (arbejdsstationer, servere og objektbeholdere) gennem hele trusselslivscyklussen med høj effektivitet.

Korrelationen mellem hændelser på tværs af slutpunkter hæver barren for trusselsdetektionen og -synligheden ved at kombinere EDR’s granularitet og omfattende sikkerhedskontekst med XDR’s infrastrukturanalyser (eXtended Detection and Response).

Ved at inkorporere risikoanalyse (for slutpunkt og brugergenererede risici) og styrke nyudviklinger som standard minimerer vi slutpunktets angrebsflade, hvilket gør det vanskeligere for angribere at trænge igennem.

Verdens mest effektive endpoint beskyttelse

GravityZone samler EDR, risikoanalyser og hærdningsteknologier i én enkelt konsol og udnytter 30 lag af avancerede teknikker til at stoppe brud på sikkerheden i hele trusselslivscyklussen, lige fra den første kontakt, udnyttelsen, vedholdenheden og den ondsindede aktivitet.

Registrering og reaktion til lave omkostninger

Den nye EDR fra Bitdefender udvider funktionerne i EDR til analyse- og hændelseskorrelation til mere end et enkelt endpoint for at hjælpe dig med at håndtere komplekse cyberangreb, der involverer flere endpoints. Med XEDR får du som noget unikt trusselsvisualiseringer på organisatorisk niveau, så du kan fokusere undersøgelserne og reagere mere effektivt.

Hærdning baseret på risikoanalyser

Bitdefenders risikoanalyseprogram vurderer løbende fejlkonfigurationer af endpoint sikkerhed og brugeradfærd og leverer en letforståelig, prioriteret liste over forbedringer af sikkerhedsniveauet.

Egenskaber og fordele

Klik for at læse mere:

Denne korrelationsteknologi på tværs af endpoints også kaldet eXtended EDR, løfter trusselsdetektion og -synlighed til et nyt niveau ved at anvende XDR-funktioner til at registrere avancerede angreb på tværs af flere slutpunkter i hybride infrastrukturer (arbejdsstationer, servere og objektbeholdere, der kører forskellige operativsystemer).

Med avancerede funktioner til forebyggelse, herunder registrering af uregelmæssigheder og udnyttelse af forsvaret, blokerer GravityZone Ultra sofistikerede trusler tidligt i angrebskæden. Registrering af angrebene, før de udføres, og EDR-forbedringer forhindrer angriberne i at undergrave dit system og registrerer og blokerer unormal adfærd baseret på sandsynlighed.

Analysér løbende risikoen ved hjælp af hundredvis af faktorer for at afdække, prioritere og automatisk aktivere hærdende handlinger for at afhjælpe konfigurationsrisici for alle slutpunkter. Identificer brugeradfærd, der udgør en sikkerhedsrisiko for din organisation, herunder login på usikre websteder, dårlig adgangskodestyring og brug af kompromitterede USB-stik.

Analysér løbende risikoen ved hjælp af hundredvis af faktorer for at afdække, prioritere og automatisk aktivere hærdende handlinger for at afhjælpe konfigurationsrisici for alle slutpunkter. Identificer brugeradfærd, der udgør en sikkerhedsrisiko for din organisation, herunder login på usikre websteder, dårlig adgangskodestyring og brug af kompromitterede USB-stik.

Verdens bedste forebyggelsesstabel og adfærdsbaserede detekteringsfunktioner af udførelsen forhindrer og stopper avancerede trusler i at blive eksekveret på virksomhedens infrastruktur. Når der registreres en aktiv trussel, aktiveres en automatisk reaktion for at blokere yderligere skader eller lateral movements.

Registrer og sørg for at forhindre angreb som følge af netværkssikkerhedsrisici, herunder brute force, adgangskodestjælere og lateral movement, før de udføres. Forsvar til netværksangreb fungerer også som en vigtig informationskilde i forbindelse med EDR-hændelseskorrelationer.

Leverer ensartet sikkerhed på tværs af alle virksomhedens slutpunkter, der kører Windows, Linux eller Mac i fysiske, virtualiserede eller cloudbaserede infrastrukturer. Understøtter integration med allerede eksisterende sikkerhedsdriftsværktøjer, herunder Splunk, og er optimeret til datacenterteknologier, herunder alle større hypervisorer.

Signaturløse teknologier, herunder avanceret lokal og cloudbaseret maskinel indlæring, adfærdsanalyse, integreret sandkasse og enhedshærdning fungerer som en særdeles effektiv lagdelt beskyttelse mod sofistikerede trusler.

Teknologi og arkitektur

Registrering og reaktion

- Udvidet detektion og reaktion viser præcist, hvordan en potentiel trussel fungerer, og dens kontekst i dit miljø.

- MITRE-angrebsteknikker og indikatorer for kompromittering giver opdateret indsigt i navngivne trusler og anden malware, der kan være involveret.

- Letforståelige visuelle vejledninger fremhæver kritiske angrebsveje og letter byrden for IT-personalet.

- Integrerede anbefalinger til reaktioner kommer med trin til afhjælpning eller reduktion af angrebsfladen.

Forsvar mod netværksangreb

Analyserer host netværksaktiviteter i realtid og styrker kontrolmekanismer mod exploit teknikker, der kan udtrække personlige oplysninger fra dit netværk. Funktionen bruger maskinel indlæring til at blokere ransomware exploits der ankommer via netværksadgangspunkter som f.eks. BlueKeep.

Forsvar mod udnyttelse

Avancerede teknologier til anti-exploit kan hurtigt identificere og afslutte ondsindede processer automatisk, beskytte systemer og forhindre ransomware i at sprede sig.

Sandbox Analyzer

Registrerer avancerede angreb, før de udføres. Funktionen sender automatisk filer, der kræver yderligere analyse, til en cloud-sandbox og træffer passende foranstaltninger baseret på resultaterne af sandbox.

24x7x365 sikkerhedsdriftscenter – hackere sover aldrig, det gør vi heller ikke

Med Bitdefenders administrerede registreringer og reaktioner får du adgang 24x7 til et dygtigt team af cybersikkerhedseksperter. Vores tjeneste understøttes også af brancheførende, pålidelige Bitdefender-sikkerhedsteknologier som GravityZone® Endpoint Detection and Response Platform.

Bitdefender MDR kombinerer cybersikkerhed for slutpunkter, netværk og sikkerhedsanalyser med den trusselssøgende ekspertise fra et fuldt bemandet sikkerhedsdriftscenter (SOC) med sikkerhedsanalytikere fra globale efterretningstjenester.

Proaktiv beskyttelse

Døgnbemandet sikkerhedsdrift – herunder søgning efter menneskelige trusler, baselining på tværs af miljøer samt trusselsintelligence og analyser – hjælper dig med at være på forkant med angriberne og forsvare dit miljø.

Automatiseret respons

Stop angreb ved hjælp af forudgodkendte handlinger udført af SOC-analytikere. Vi samarbejder med dig under onboardingen og på et hvilket som helst tidspunkt derefter om at definere de handlinger, vi vil træffe for hurtigt at afbøde hændelser, uden at det påvirker dine teams.

Ekspertteam

Altid parate, højt kvalificerede sikkerhedsanalytikere fra U.S. Air Force, U.S. Navy, British Intelligence og NSA samarbejder med dig og fungerer som frontlinje for dit cyberforsvar.

MDR-sikkerhedsfunktioner

Klik for at læse mere:

Bitdefender MDR-teamet er altid i gang. Uanset om det drejer sig om overvågning af the dark web, analyse af dit miljø, identifikation af tendenser inden for trusselssøgning eller reaktion på og afhjælpning af angreb, er vores team af eksperter på frontlinjen for at beskytte din virksomhed døgnet rundt.

Hos Bitdefender MDR ligger trusseljagt i vores DNA. Det udgør rygraden i vores administrerede detektions- og reaktionstjeneste, og vi indkøber proaktivt trussels-intel og udfører trusselssøgninger for at holde din organisation sikker og på forkant med udviklingen.

Du er værdsat, og det vil vi gerne have, at du ved. Derfor stiller vi et særligt medlem af Bitdefender MDR-teamet til rådighed for dig, så du kan få hjælp med onboardingen, og som kan tage hånd om eventuelle spørgsmål eller bekymringer, du måtte have med vores MDR-tjeneste. Din Security Account Manager vil være din partner, uanset hvad du har brug for, når du har brug for det.

Bitdefender GravityZone-platformen overvåger dine systemer for at afdække mistænkelig aktivitet og udgør fundamentet for at afværge cyberangreb. Med Bitdefender MDR får du alle fordelene ved vores prisbelønnede platform, herunder slutpunktsregistrering og respons, automatiseret afhjælpning og værtsbaseret firewall og webstyring. Derudover får du mulighed for at samarbejde med vores gruppe af sikkerhedsanalytikere og trusselsforskere.

Brand- og IP-beskyttelse er afgørende for at sikre, at du opretholder cyberrobustheden. Bitdefender MDR’s threat intelligence-eksperter udfører specifikke aktiviteter for at overvåge for risici og brud på dine virksomhedsdata i kendte lagre, der bruges af aktører med ondsindede hensigter. Du advares i tilfælde af eksponering, og disse opdagelser udløser trusselsjagt i dine miljøer.

Bitdefender MDR indeholder analyser af den menneskelige risiko for at levere data om brugerens holdning til sikkerhed, adfærd og risikoniveau i din organisation. Disse data hjælper dig med at opnå bedre indsigt i brugeradfærd og giver dig mulighed for at træffe passende foranstaltninger, når der er behov for det.

Driftslevetid for Bitdefender MDR

Forebyg

Bitdefenders MDR-tjeneste vil hærde dine systemer og forhindre angreb på tværs af slutpunkter, netværk og cloudmiljøer. Du får den ekspertise, du har brug for til hurtigt at undersøge og reagere på trusler.

Registrer

Kontinuerlig indsamling af host- og netværkstelemetrioplysninger kombineret med sikkerhedsanalyse og automatisering muliggør proaktiv og responsiv søgning, registrering af uregelmæssigheder og undersøgelser fra vores Security Account Managers.

Reager

Tilpassede reaktionshandlinger, der er skræddersyede til dig, sikrer effektive reaktioner på hændelser, samtidig med at risikoen for driftsafbrydelser minimeres. Automatiserede afhjælpende handlinger reducerer også den tid, som angriberen bruger, med forhåndsgodkendte handlinger.

Rapportér

Månedlige rapporter giver et overblik over din MDR-tjeneste, mens efterfølgende rapporter giver dig oplysninger for at måle indvirkningen på din virksomhed. Dashboards i realtid indeholder analyser og indsigt i sikkerhedsforholdene i dine miljøer.

Vil du høre mere om Bitdefenders sikkerhedsløsninger?