Microsoft Azure – Din private cloud

Der har været meget tale om Cloud i de senere år. Og de fleste har en mening om Cloud. Tilmed opfattes Cloud på mange forskellige måder, af mange forskellige mennesker. Uanset ovenstående, står én ting dog fast: Microsofts svar på Cloud hedder Microsoft Azure!

Azure er kort fortalt en platform, der drives i Microsoft datacentre rundt omkring i verden. Europa er i dag dækket med 2 datacentre, hhv. et primært datacenter i Irland og et backupdatacenter i Holland. Microsoft har bygget platformen op på følgende måde:

 • En fysisk ser verplatform samt en fysisk storageplatform ligger til grund for af viklingen af alle services (applikationer). Skaleret, så det passer til de behov, Microsoft ser hos sine kunder.

 • På Hypervisor-laget bruges Microsoft Hyper-V 2012 R2.

 • Til administration, overvågning og deployment benyttes underlæggende System Center.

 • Som øverste lag har Microsoft udviklet Azure, der dels står for præsentationen af administrationsdelen mod Microsofts kunder, dels står for det praktiske arbejde med at lave deployment og administration, og dels som bindeled mellem brugerne og den underliggende infrastruk tur, Hyper-V samt systemcenter.

Samlet set tilbyder Azure en platform, hvor man kan vælge at af vikle stort set hvad man vil, alt efter hvilke behov man har. Man kan vælge enten at drive hele sin platform på Azure, eller blot dele deraf. Man kan vælge at se Azure som et testmiljø eller integrere det i sit eget private, virtuelle miljø.

Det er nemt at gå til, og man følger et Credit system, hvor man køber et antal Credits up front, og trækker på dem.

Microsoft Azure
Microsoft Azure

Start Windows Server og Linux på få minutter

Mulighederne er mange, og det er nemt at komme i gang:

 • Skaler fra 1 til flere tusinde VM-instanser.

 • Indbygget virtuelt netværk, belastningsjustering.

 • Udnyt hybridoverensstemmelse med de lokale muligheder.

 • Microsoft SQL server og SharePoint server.

 • Oracle, MySQL, Redis, MongoDB.

 • Spar penge med minutafregning.

SQL Server og SharePoint

Når du deployer fra images, der er bygget af SQL ser verteamet, kan du klargøre en SQL server på få minutter. Du kan oprette virtuelle maskiner ved hjælp af gratis MSDN-licenser til hurtig udvikling eller test eller installere komplekse produktionsprogrammer, der omfatter flere Azure regioner, med SQL server AlwaysOn. Og du kan tilføje SharePoint 2013, så du kan installere dine interne eller eksterne websteder på blot timer, og ikke uger.

Åben og med muligheder

Du kan implementere en lang række åbne forts og communitybaserede operativsystem- og softwareløsninger på Azure. På Azure kan du vælge en lang række Linux distributioner  som Ubuntu og SUSE, communitybaserede løsninger som Chef, Puppet og Docker  sammen med andre produkter som Oracle Database og Oracle WebLogic Server. Azure  er åben for mange muligheder.

Spar penge, og bliv fleksibel

Til hurtige computerprocesser, hurtig udvikling eller test samt hyppige stop- og startprocesser betaler du pr. minut, når du installerer virtuelle maskiner i Azure. Dette omfatter fakturering for Windows, Linux, Oracle, SQL Server og tilmed BizTalk. Du  kan også få autoskaleringsplatformen baseret på en tidsplan eller CPU-forbrug af dine instanser.

Hybride forbindelser

Med Virtual Networks kan du styre og konfigurere alle aspekter af dit netværk og samtidig definere undernettene og de foretrukne DNS-IP’er. Du kan oprette sikker forbindelse til dine virtuelle maskiner i Azure ved hjælp af et sikkert VPN via internettet.

Belastningsjustering på tværs af flere instanser er inkluderet og nemt at bruge. Du kan oprette belastningsjustering, tilføje sikkerheds-ACL’er til adgangskontrol og definere specifikke test for at overvåge programtilstanden – det hele i en brugervenlig portaloplevelse .

Websteder og apps

 • Installer og skaler moderne websteder og webapps på få sekunder.

 • .NET, Java, PHP, Node.js, Python.

 • Indbygget autoskalering og belastningsjustering.

 • Høj tilgængelighed med autoopdatering.

 • Løbende installation med Git, TFS, GitHub.

 • SQL Databases, MySQL, DocumentDB, Search og MongoDB.

 • WordPress, Umbraco, Joomla, Drupal Azure Websites er en gennemstyret PaaS-løsning (Platform-as-a-Service), som gør det muligt for dig at bygge, implementere og skalere professionelle webprogrammer på få sekunder. Fokuser på applikationskoden, og lad Azure håndtere infrastrukturen med skalering og sikker kørsel for dig.

Microsoft Azure

Taler dit sprog

Brug ASP.NET, Java, PHP, Node.js eller Python. Kør populære webapps og CMSløsninger, herunder WordPress, Drupal, Joomla, Umbraco og DotNetNuke.

Dine data, du bestemmer

Azure gør det nemt at oprette og bruge dataløsninger sammen med dine webprogrammer. Understøtter Microsoft SQL, MySQL, DocumentDB, Search, MongoDB, Redis og Azure Table Storage. Test gratis dine apps med en SQL Database og MySQL Database.

Automatisk skaleringog en forudsigelig ydelse

Med Azure kan du hurtigt skalere op eller ud, så du kan håndtere nye belastninger fra  kunder. Vælg manuelt antallet af VM’er og deres størrelse, eller konfigurer automatisk  skalering for at skalere dine ser vere baseret på belastning eller tidsplan.

Opnå en forudsigelig ydelse uanset tjenesteniveau (Basic, Standard eller Premium). Når hvert ydelsesniveau tildeles et defineret gennemløbsniveau af tjenesten, kan du nemt justere ydelseskapaciteten op eller ned på grundlag af programbehov.

Adgang til data på stedet

På Azure kan du oprette websteder, der kan forbruge data fra dit eget datacenter. Med Hybrid Connections er det nemt at få sikker adgang til dine data fra de lokale datacentre eller overalt i verden. Brug Azure Active Directory til udelukkende at give adgang til dine medarbejdere eller partnere.

Brug det bedste IDE (integreredeudviklingsmiljø) på markedet

Visual Studio integration åbner op for en fuldstændig appstyringslivscyklus på ét sted. Med Azure VS-integration kan du oprette og løbende udgive dit webprogram. Med VS kan du foretage fejlfinding i Skyen samt forbruge dynamiske logdata.

Holde dine aktiver sikre

Sikkerhedskopiér automatisk dit websted og din database. Din kode og dine data er sikrede mod katastrofer og kan let gendannes, så du kan få ro til at drive din virksomhed.

Microsoft Azure

Klar, test, start!

Opret flere private testmiljøer og midlertidige miljøer til dine webapps. Brug dem til at køre en test, før du implementerer. Skift til produktionsmiljøet uden nedetid. Webapps er forudindlæst, hvilket sikrer den bedste kundeoplevelse.

Nyd godt af en selvstyret tjenesteog nær ved nul-vedligeholdelse

Slip af med næsten al vedligeholdelse af infrastruktur med SQL Database og automatisk softwareopdatering som en del af tjenesten. Samtidig sørger indbyggede systemkopier for at levere iboende databeskyttelse, databaseoppetid og systemstabilitet, hvilket betyder mindre besvær for udviklere og arkitekter. Systemkopier flyttes automatisk til nye maskiner, som klargøres i farten, når ældre maskiner svigter.

Pottermore flyttede sit program til Azures platform-as-a-service for at undgå at skulle administrere og vedligeholde virtuelle maskiner.

TEKST: MICROSOFT FOTO: MICROSOFT

Artiklen er hentet fra Dustins Focus katalog.