HP ElitePad 1000 G2 Healthcare Tablet
En smart tablet til sundhedsvæsenet

HP ElitePad 1000 Healthcare Tablet G2 er udviklet i tæt samarbejde med sundhedspersonale for at gøre hverdagen i sundhedsvæsenet nemmere. Nemmere administration og direkte adgang til journalsystemer for læger og ambulancepersonale er bare nogle af anvendelsesområderne.

HP har fremstillet mobile produkter til virksomheder, der er udformet til specifikke opgaver. De har fokuseret på områder, hvor personalet bevæger sig meget og hvor det er muligt at effektivisere virksomheden ved brug af mobile enheder.

 

 Sundhedsvæsenet er et område, hvor vores tablet virkelig kan gøre en forskel. HP ElitePad HealthCare Tablet er udformet til et klinisk miljø, hvor man er nødt til at tage hensyn til risikoen for smittespredning. Tabletten er fremstillet i et antimikrobakterielt materiale, der forhindrer bakterier i at sætte sig og sprede sig videre. Den har desuden en IP54-klassificering som gør, at den kan sprittes af og klarer hårde arbejdsforhold

 
Anna Josefson, produktchef hos HP


Nemmere journalføring

I dag bruger personalet en stor del af sin arbejdsdag på at løbe frem og tilbage til receptionen for at overføre notater til systemet. Med en indbygget SmartCard-læser har brugeren direkte adgang til journalsystemet.

 

 Faktum er, at personalet ofte kun bruger så lidt som 20% af sin tid på patienterne. Resten af tiden går med f.eks. administration. Med HP ElitePad HealthCare Tablet har de altid systemet med sig. Det betyder, at samtligt personale har adgang til journalsystemer, der opdateres i realtid. Den manuelle proces er altid en risikofaktor. Tiden mellem f.eks. medicinudlevering til en patient og notering i systemet reduceres, og det gør risikoen for unødvendige fejltagelser også.

 
Anna Josefson, produktchef hos HP


Smart og hurtig identificering

HP ElitePad 1000 Heatchcare Tablet G2 har en kortløsning, hvor personalet hurtigt og sikker kan identificere sig med et SmartCard.

 

 Hvis det tager for lang tid at logge på og af et system, og hvis personalet er stresset, kan det være en sikkerhedsrisiko. Løsningen kan være så krypteret som muligt, men den er ikke mere effektiv end det svageste link. Når du har journalsystemet i tabletten med dig, er der ingen risiko for, at du efterlader dit SmartCard i en stationær pc eller lignende. Læger kan f.eks. være logget på under hele vagten.

 
Anna Josefson, produktchef hos HP


Smart til personale med kørende funktion

Der er mange forskellige roller i sundhedsvæsenet, og HP’s tablet kan bruges af alt fra sygeplejersker til personer med kørende funktion. Den har en stregkodescanner på undersiden, hvor personale kan scanne et patientarmbånd eller følge visse rutiner. 

 Ambulancepersonale, som kommer frem til et uheld, vil kunne scanne et id-kort og straks se, om patienten har allergier eller lignende. Fra ambulancen vil de kunne få instruktioner fra speciallæger via videolink. Selv hjemmesygeplejen kan få gavn af tabletten. I stedet for at vende tilbage til kontoret for at udfylde journaler kan de bruge mere tid på de ældre.

 
Anna Josefson, produktchef hos HP
 

Både arbejde og fornøjelse

Med HP ElitePad Healthcare Tablet vil patienter, og endda pårørende, kunne se deres eget journalsystem eller følge med i behandlingen. Et andet muligt anvendelsesområde kan være i dagtimerne, hvor patienter kan låne en tablet for at se film eller læse avisen. 

 Man ville kunne skabe en patientversion af journalsystemet med forskellige logins til personale og patienter. I dagtimerne vil man kunne have et multichargedepot i venteværelset, hvor patienter kan låne en tablet, mens de er i behandling.

 
Anna Josefson, produktchef hos HP