Skyen gør nye forretningsmodeller mulige

Cloud-tjenster er gået fra at være en sag for IT-afdelingen til at blive en vigtig del af virksomhedens forretningsudvikling. Sådan skaber du merværdi med de digitale værktøjer.

Mange virksomheder befinder sig lige nu i en fase, hvor konvertering af digitale værktøjer spiller en stadig større rolle. Det gælder inden for alt lige fra produktudvikling til aftermarket-processer. Det er en transformation, hvor moderne, digital teknologi har skabt muligheder for at konkurrere på helt nye vilkår. Hvordan skal du forholde dig, hvis du ikke skal komme til at halte bagefter?

Et råd, du kan tage med dig på vejen, er at tage del i den nye viden. Den svenske, statslige myndighed Tillväxtanalys har i de seneste år hjulpet regeringen med at skabe en vidensbase om, hvordan Sveriges digitale økonomi skaber vækst og øget konkurrenceevne. I forskellige rapporter har de blandt andet beskrevet de nøglefaktorer, der driver den fremtidige udvikling i den digitale økonomi.

– Jeg synes, det er fascinerende at se, hvor hurtigt forholdet mellem virksomheders overordnede forretningsstrategier og deres digitale strategier har forandret sig. Selv om det varierer enormt meget, hvor langt virksomhederne er kommet, så er tendensen klar: Strategierne er begyndt at smelte sammen til én digital forretningsstrategi, siger Irene Ek, analytiker hos Tillväxtanalys.

Skab forretningsværdi og lønsomhed

En virksomhed med en digital forretningsstrategi fokuserer på at udnytte digital teknologi til at skabe forretningsværdi og lønsomhed, forklarer hun.

– Her spiller cloud-tjenester en vigtig rolle. Med tanke på den hurtige teknologiske udvikling er det ikke nødvendigt for alle virksomheder selv at købe og drive de IT-ressourcer, virksomheden har brug for. Med cloud-tjenester kan du hurtig få adgang til præcis de digitale løsninger, du har brug for.

I en digital forretningsstrategi har man brug for at kunne være agil og sørge for, at virksomheden hurtigt kan tilpasse sig nye forudsætninger.

– Med cloud-tjenester kan du skalere op og ned efter behov. De omfattende efterdønninger fra corona-pandemien har vist, hvor afgørende det kan være hurtigt at kunne omstille sig efter forandringer i sin omverden, siger hun.

Fem mål

Tillväxtanalys peger på fem overordnede mål for virksomheders digitalisering:

  • Forandre virksomheden
  • Forbedre kundeoplevelsen og engagementet
  • Øge effektiviteten
  • Forbedre det grundlag, der træffes beslutninger på
  • Øge innovationshastigheden

Det første punkt handler for mange virksomheder om at omstille sig fra udelukkende at sælge produkter til også at tilbyde tjenester. Eller til helt at ændre deres produktsortiment til at være et udbud af tjenester, det man kalder for tjenesteficering.

Det kan handle om maskiner til minedrift, hvor flere virksomheder er i gang med at tilbyde deres kunder for eksempel at betale for tjenesten ’pr. antal borede meter’ i stedet for selv at investere i en borerig.

Men det kan også handle om en virksomhed som Fristad Plast, som Tillväxtanalys fremhæver i sin rapport. Fristad Plast fremstiller blandt andet redningskranse og har for nylig ændret sin forretningsmodel ved at tilføre ny, digital teknologi. Virksomheden beskriver det som, at man også tilbyder produkter med ”interaktiv kapacitet”, det vil sige online redningsudstyr, der indgår i en ’digital kæde’.

Konverter data til viden

Når stadig flere produkter rundt omkring os bliver online, øges antallet af muligheder for nye forretninger. I hvert fald for dem, der har kunnet konvertere data til viden. Her er skyen en fælles løsning, eftersom det giver adgang til alt fra avancerede AI-værktøjer til nærmest ubegrænsede lagringsmuligheder.

– Når en virksomhed kan håndtere store datamængder – big data – åbnes der op for nye muligheder til at forstå sine kunder og den interne virksomhed. Samtidig er det vigtigt, at virksomheden forstår hvilke spørgsmål, de skal stille til deres data for at kunne skabe forretningsværdi, siger Irene Ek.

Hun fremhæver samtidig to vigtige aspekter, som man bør tage med ind i den digitale transformation:

– For det første gælder det om at se værdien i de rette kompetencer. Det er let at blive lokket af forskellige ”buzzwords” i denne her sammenhæng og tro, at den nye teknologiske udvikling automatisk genererer værdi. Men sådan er det ikke. Man skal altid tage udgangspunkt i forretningsværdien for sin egen virksomhed. Selv om det måske ikke betyder, at forretningsværdien og arbejdsmetoderne er de samme som tidligere.

Nye sikkerhedsrisici

Det andet aspekt er sikkerhed.

– Sårbarheden behøver ikke nødvendigvis blive større, når man benytter cloud-løsninger, men det handler om at være bevidst om, at der kan opstå helt nye sikkerhedsrisici.

Læs også:

Trendrapport: Cloud
Vigtige spørgsmål på vej ud i skyen

20 maj 2020

Sikkerhedsudfordringer i digitaliseringens tidsalder + værktøj til sikkerhedsanalyse

I takt med, at digitaliseringen i stigende grad slår rod i alle dele af samfundet, forventes det af flere og flere, at man ikke kun forstår og reflekterer over digitaliseringen, men også at man bidrager til den.

Opbyg en IT-infrastruktur som Netflix

Hvordan går man fra postordre til 182 millioner digitale brugere? Det ved Netflix. I stedet for IT-kaos bruger de skyen – og containers.

Multi-cloud – en mere og mere almindelig cloud-løsning

Udover den populære hybridløsning bliver multi-cloud, det vil sige en løsning med flere uafhængige cloud-tjenester og -udbydere, en mere og mere almindelig cloud-løsning.

Hurtigere forretningsudvikling med cloud-tjenester

Moderne cloud-tjenester åbner op for hurtigere forretningsudvikling. Rent teknologisk kan det lade sig gøre at korte tiden mellem udvikling og lancering eller test-kørsel voldsomt ned.

Cloud-tjenester åbner op for nye forretningsmuligheder

Cloud-tjenesterne er her for at blive, og det er positivt. For når innovative cloud-baserede applikationer dukker op, åbner de op for nye forretningsmuligheder.

Find det rette mix i skyen

Skyen kan indeholde alt fra lagring til håndtering af tunge applikationer og analyseværktøjer. Der er ikke nogen standardløsning, som passer til alle. Sådan finder du den løsning, som passer bedst til jeres behov.