Sådan skal Dustin tage vare på sin egen innovationsevne

Nu, hvor Saldab er blevet en del af Dustin, betyder det, at en række forskellige specialister og aktører skal samarbejde med hinanden. Det betyder, at tjenestetilbuddene skal konvergeres, og at behovet for pragmatiske processer stiger. Så hvordan sørger man for ikke at miste sig selv i interne projekter og i stedet bevare kundefokus og innovationsevne? Vi spurgte Jenny Litborn, ansvarlig for Service Product Management hos Dustin, som blandt andet leder virksomhedens strukturerede innovationsarbejde.

– Vi har en enormt stærk innovationskraft i Dustin og i vores virksomheder, og det skal vi bruge de rette værktøjer og rette processer for at tage vare på, siger Jenny.

– Hvis vi skal blive ved med at være relevante i en foranderlig verden, er vi nødt til at turde at være radikale.

Inden for innovationsforskningen plejer man at skille mellem inkrementel og radikal innovation, hvor den sidstnævnte handler om udvikling, som forandrer grundlæggende adfærd og ofte gør tidligere teknologier og kundskaber værdiløse.

– Radikal innovation handler om at udforske ideer, hvor vi ikke kender slutmålet. Vi brainstormer, opsætter hypoteser, tester, analyserer udfald og tester igen. Og sådan bliver vi ved. Det siger sig selv, at vi i disse processer ikke kan benytte de traditionelle projektmetoder.

Hvis vi skal blive ved med at være relevante i en foranderlig verden, er vi nødt til at turde at være radikale.

Dustins innovationsmodel er udviklet i samarbejde med Ideation360, som ledes af Sofie Lindblom, tidligere global innovationschef hos Spotify. I denne model indgår også en digital platform, hvor medarbejdere kan tilføje og interagere med idéer.

– Det fine ved denne app er, at alt er indbygget i den. Alle hypoteser, tests og udfald logges i appen og intet andet, og det er herfra, vi henter vores beslutningsgrundlag. Det er ikke vedkommende, der laver den flotteste PowerPoint, som får sin idé igennem, fortæller Jenny.

For at understøtte disse processer har Dustin oprettet en særlig innovationsgruppe, som ganske enkelt arbejder med at sætte ting og sager i gang. Det kan handle om at formulere fokusområder eller hypoteser, eller samle idéer, udføre tests og vurdere udfald.

– Denne gruppe er hentet og samlet fra forskellige dele af vores organisation. Det handler om personer med mindset og engagement for at kunne drive disse processer fremad.

Jenny Litborn

Jenny Litborn, ansvarlig for Service Product Management hos Dustin.

Jenny fremhæver, at ingen arbejder fuldtid med dette. Der er ingen særlige stillinger eller innovationsafdelinger i Dustin.

– Hvis vi skal innovere virksomheden, er vi nødt til at kunne engagere alle vores medarbejdere i det, og på sigt også vores kunder. Nu har vi fundet meget gode processer til at kunne tage vare på de kundskaber og muligheder, vi allerede har og dem, vi løbende får via nye opkøb, siger Jenny.

Læs også: Udvikl dig eller dø! Sådan skabes innovation

7 oktober 2019

Drag nytte af en ny cirkulær forretningsmodel

Vil du redde miljøet, samtidig med at du spurter fra dine konkurrenter? Begynd med at se på dit affald som en ressource. Tag med til Karma, den nye slags cirkulære virksomhed.

Hvad betyder TCO Certified?

En del IT-gadgets har en mørk rejse bag sig med elementer som konfliktmineraler, socialt uholdbar fremstilling og negativ miljøpåvirkning. Sådan skal du forholde dig for at navigere rigtigt.

Mangfoldighed er en global faktor for succes

Mangfoldighed og inkludering på arbejdspladsen handler ikke bare om trivsel. Det er også et spørgsmål om lønsomhed, og der er meget at vinde ved at tænke bredt i sin rekruttering.

Bliv en digital vinder

Hvordan overgår man til Industri 4.0 på den rigtige måde? Eksperten udpeger de digitale vindere og giver råd til, hvordan nordiske virksomheder kan skærpe deres forretning, så de kan nå toppen.

Digital novice eller vinder?

Ved hjælp af tre spørgsmål kan du tage temperaturen på, hvor din virksomhed befinder sig på skalaen og samtidig få en fornemmelse af vejen frem.

Nyheder, trends og sjove facts

Produkter, forretningsmodeller, teknologi og innovation. Her samler vi de seneste nyheder fra IT-verden.