Sådan løser du de fire mest almindelige knuder i din IT-strategi

Her er de mest almindelige årsager til, at du kører fast i din IT-strategi – og svarene på hvordan du kommer videre.

Bremseklodser:

Manglende forståelse mellem CIO og ledelsesgruppen

Hvis der mangler forståelse mellem CIO og resten af ledelsesgruppen, kan det føre til, at ledelsesgruppen begynder at se på IT-afdelingen som en omkostning snarere end en katalysator. IT kan desuden godt blive for teknisk i sin kommunikation og ikke bidrage til forretningsudviklingen.

Det er især almindeligt i virksomheder, hvor ledelsesgruppen har den holdning, at ”vi har jo gjort sådan her i alle årene”.

Løsning:

Tag CIO med i ledelsesgruppen

For moderne virksomheder er det en selvfølge, men der er stadig virksomheder, hvor CIO’en ikke er med i ledelsesgruppen. Uden repræsentation fra IT-afdelingen på højeste niveau vil der opstå en kløft.

CIO’en har samtidig brug for at blive uddannet, da ledelsen ofte gerne vil have en digitalisering af hele forretningen.

Bremseklodser:

En infrastruktur der er gået i arv

Gammel IT-infrastruktur, som er gået i arv, kan gøre det sværere at udvikle forretningen. Ældre systemer er i reglen sværere og dyrere at opdatere, hvilket kan skabe en modstand mod forandring. Jo mere struktur du har bygget op for at for at komme udenom det gamle system, jo mere skal der til for at begynde forfra på et nyt. Men det bliver kun dyrere at vente, ikke alene fordi det er dyrt at holde det gamle system kørende, men også fordi virksomheden vil komme til at forpasse muligheder for innovation.

Løsning:

Riv plasteret af

Det er naturligvis lettere sagt end gjort, men der er ingen vej udenom. Opgradér hurtigst muligt. Få hjælp af en kompetent og pålidelig partner og sørg for at få styr på, hvad der er nødvendigt at gøre og i hvilken rækkefølge. Jo længere I venter, desto sværere og dyrere bliver det.

Bremseklodser:

Manglende innovation

Innovation er en forudsætning for at udvikle virksomheden, men mange virksomheder mangler systemer til at arbejde med det. At turde teste og frem for alt at turde fejle, det er noget af det, en virksomhed skal inkludere som en naturlig del af virksomheden.

Løsning:

Skab en innovationsproces

At betræde et nyt område er skræmmende, men innovation bliver lettere, hvis virksomheden skaber en metode til det. Et eksempel er at skabe en virksomhedskultur, der fremmer lysten til at eksperimentere. Innovation er en læring, hvor man mislykkes og prøver om igen mange gange.

En anden måde er at have et system til at samle idéer fra medarbejderne og ved hjælp af tilbagevendende workshops udvikle disse idéer, så de kan anvendes af virksomheden.

Bremseklodser:

Regler og love

En stor bremseklods for den digitale udvikling er regler og love, særligt for myndigheder og organisationer. Et eksempel kan være bestemmelser omkring cloud-tjenester, og hvor og hvordan persondata må gemmes og håndteres.

Løsning:

Informer og brug alternative løsninger

Lovgivning er en langsommelig proces, der mange gange halter bag efter den teknologiske udvikling. At påvirke regler og love er svært. Et alternativ for virksomheder er at deltage i råd omkring ny teknologi og rydde eventuelle misforståelser af vejen. Udover at reglerne ændres, så handler det også om at acceptere tingenes tilstand og finde alternativer, der fremmer den digitale innovation i så stor udstrækning som muligt.

Mange moderne IT-systemer har nogle gange funktioner, der kan håndtere lovgivningsmæssige udfordringer.

Har du brug for at lægge en IT-plan?

Find ud af, hvordan vi kan hjælpe dig

Læs også:

Er det din IT, der lokker nye talenter til?

Tekst: Johan Wallén

21 september 2020

7 trin til vellykket krisehåndtering

Hvad gør man, når krisen banker på døren? Når man står midt i en krise, er man også forbi det første vigtige skridt på vejen, nemlig planlægningen.

Forslag til handling i en krisesituation

En af erfaringerne fra finanskrisen i 2008 er, at god virksomhedsledelse gør krisehåndteringen lettere. Hvis der ikke foreligger en gennemarbejdet plan, skal der tages udgangspunkt i erfaringer fra tidligere og følgende overvejes.

Sådan navigerer du IT i en krisetid

En af erfaringerne fra finanskrisen i 2008 er, at god virksomhedsledelse gør krisehåndteringen lettere, bidrager til øget modstandskraft og evnen til at håndtere uforudsete hændelser.

Rapport og tjekliste: Guide om krisehåndtering

Når krisen banker på døren, er der brug for tydeligt lederskab. Men det er ikke det hele. I vores rapport får du værdifulde tips til, hvad IT-afdelingen bør tænke på, og du får desuden et værktøj, som hjælper dig med krisehåndteringen.

De to vigtigste IT-spørgsmål under en krise

Midt i en krise er det nødvendigt, at hele organisationen deltager i arbejdet, påtager sig et medansvar og bidrager positivt. Læs mere om, hvilke to vigtige spørgsmål IT-afdelingen bliver nødt til at stille sig selv.

Er det din IT, der lokker nye talenter til?

Kan din IT måle sig med fremtidens medarbejdere? Når digitaliseringen stormer frem, bliver CIO’en nøglen til at lokke nye talenter til.