Inspiration

Sådan får du god lyd under mødet

Lyd er den vigtigste faktor, når du holder møde, og det gælder uanset, om det er digitalt eller fysisk. Denne vejledning hjælper dig med at optimere lyden under dine konferencer og møder.

Det er irriterende nok, når billedet forsvinder under videomødet, men hvis du ikke kan høre, hvad de andre siger, så kan du lige så godt hoppe af. Lydproblemer er ikke kun irriterende, de kan være direkte skadelige. Skadelige fordi, deltagerne skal yde en større indsats for at høre, hvad der bliver sagt, og det øger spændinger og stressniveauet.

Tre faktorer der påvirker lydkvaliteten

Den vigtigste egenskab ved god lyd er, at den er tydelig. Jo tydeligere lyden er, jo lettere bliver det at opfatte, hvad der bliver sagt. Der er især tre faktorer, der påvirker lydkvaliteten:

1. Lyd ind

Lyden fra højttaleren skal opfanges bedst muligt. Valg af mikrofon, afstanden mellem mikrofonen og højttaleren samt forstyrrende baggrundsstøj er nogle af de vigtigste faktorer. Mikrofonen på computeren er oftest designet til at tage al den omgivende støj ind, hvilket betyder uønsket baggrundsstøj.

2. Lyd ud

Højttalerne skal være dimensionerede til det rum, du sidder i. De bør målrettes og distribueres på en måde, der gør det muligt for alle tydeligt at høre, hvad der bliver sagt. I de fleste større rum er der brug for flere højttalere, helst en i hvert hjørne eller smart placerede soundbars.

Hvis rummet mangler gode højttalere, eller hvis der er meget forstyrrende baggrundsstøj, er det nemmest at tage et par hovedtelefoner på. Desuden vil mikrofonen komme tættere på munden, hvis du bruger et headset med indbygget mikrofon, hvilket øger lydkvaliteten.

3. Netværk og WiFi

Videomøder kræver en god forbindelse. Utilstrækkelig båndbredde, for meget trafik på netværket, pakketab eller anden interferens i det trådløse netværk kan hurtigt påvirke lydkvaliteten.

Det giver sig for eksempel udtryk i forsinkelser, forringet lydkvalitet, lyde, der forsvinder eller forvrænget lyd.

Når du sidder derhjemme, kan du bede resten af familien om at sætte alle 4k-streams og onlinespil på pause, indtil dit møde er slut. Hvis du sidder på en café, i lufthavnen eller på et andet sted, hvor der er offentlig WiFi, så lad være med at bruge det. Brug i stedet din telefons netforbindelse, så du undgår at skulle konkurrere om båndbredden.

Sådan får du god lyd

Se mikrofonen

Hav altid frit udsyn til den mikrofon, der skal opfange din tale. Hvis du taler ind i computerens mikrofon, er det let ordnet. Men hvis der er eksterne mikrofoner på bordet, skal du ikke sætte computeren eller noget andet på en måde, så den er i vejen for lyden. Placer heller ikke computeren så tæt på en mikrofon, at dens ventilationsstøj forstyrrer samtalen.

Minimer baggrundslyden

Det her er forhåbentlig en selvfølge for de fleste, men for ikke at forurene mødet med forstyrrende støj, bør alle deltagere vælge at sidde et sted med minimal baggrundsstøj. Hvis du er nødt til at opholde dig i et støjende miljø, kan du minimere de forstyrrende lyde ved at slå mikrofonen fra, når du ikke taler.

office meeting

Lige lyd

Sørg for, at alle sidder lige tæt på mikrofonerne. Hvis personerne i rummet sidder i forskellige afstande fra mikrofonen/mikrofonerne, vil de, der sidder nærmest, blive hørt bedst, hvilket gør at deres forslag, indsigt og meninger lettere vinder gehør og gennemslagskraft. Hvis det ikke er muligt at fordele folk jævnt, kan de, der sidder langt fra en mikrofon, ringe ind til mødet fra deres computer eller telefon og i stedet bruge headset eller den indbyggede mikrofon.

Behandl rummet (godt)

En stor del af god lydkvalitet handler om resonans (ekkoer). I et bart rum uden akustisk behandling springer lyden rundt og skaber forstyrrende efterklang. Gardiner, tæpper, stoffer, bløde møbler og dedikeret udstyr til akustisk behandling "fanger" lyden og forhindrer den i at springe rundt. Omvendt er det heller ikke rart at sidde i et "dødt" rum helt uden efterklang. Det opfattes af mange som unaturligt og endda klaustrofobisk.

Lær teknikken at kende

Moderne hardware og software har masser af smarte funktioner. De kan kompensere for alt fra rum med meget resonans og baggrundsstøj til, at man sidder for langt væk eller for tæt på mikrofoner og højttalere. Men for at få den maksimale lydkvalitet ud af netop dit udstyr, er det vigtigt, at du ved hvilke hjælpemidler, der er tilgængelige.

Lydprodukter til konferensrummet

Tekst: Johan Wallén