Moderniser dine legacy-systemer

Legacy-systemer er applikationer eller andre tekniske løsninger, der (ofte på grund af alder, eller at de er specialtilpassede/unikke), ikke kan gøres tilstrækkeligt fleksible, omkostningseffektive, kraftige eller sikre til at opfylde dine krav. Men med BYOL SaaS kan du ændre på det.

SaaS (Software as a Service), eller applikation som tjeneste, er som bekendt en løsning til at levere applikationer på en bedre måde end den traditionelle lokale drift, hvor man selv passer på applikationen med høje drifts- og licensomkostninger. En SaaS-løsning betyder, at du ganske enkelt slipper for den daglige vedligeholdelse (som varetages af udvikleren eller en it-partner) og kun betaler pr. bruger og måned.

SaaS-løsninger er moderniseringsløsninger – de moderniserer dit it-system ved at frigøre infrastruktur, personale og tid, samtidig med at de giver bedre omkostningskontrol.

Der findes to måder at overgå fra lokal drift til en SaaS-løsning:

  1. Opgrader: hvis udvikleren af din applikation også tilbyder en SaaS-version (f.eks. at gå fra Office 2016 til Office 365).
  2. Erstat: hvis udvikleren ikke tilbyder en SaaS-version, skal du finde en anden applikation med samme funktioner, der leveres som SaaS.

Men der findes applikationer, der ikke kan leveres som en SaaS-løsning. Mange applikationsudviklere er ikke klar til at tilbyde SaaS-versioner, eller de er ikke længere funktionsdygtige. Og applikationer som f.eks. er specialudviklet eller reelt kundetilpasset har oftest helt unikke funktioner – i disse tilfælde er det ikke muligt at finde lignende applikationer at erstatte dem med.

Disse applikationer kan altså ikke effektiviseres, men er helt statiske. De giver dig ikke valgfrihed til at overgå til en SaaS-løsning.

Det er en svær situation, fordi det med tiden viser sig, at disse applikationer ofte ikke er tilstrækkeligt fleksible, omkostningseffektive, kraftige eller sikre til at opfylde dagens krav (eller morgendagens krav i en verden, hvor innovation inden for it går utroligt hurtigt).

Hvis du har en applikation, der ikke helt lever op til forventningerne med hensyn til moderne drift og funktionalitet, har du et såkaldt ”legacy”-system.

Nogle store udfordringer ved legacy-systemer er:

  • de kræver meget vedligeholdelse og binder tid og værdifulde ressourcer, som skulle kunne bruges på f.eks. innovation
  • de låser dig fast i gamle, ufleksible it-miljøer (hvilket også kan medføre sikkerhedsproblemer)
  • de har unødigt høje omkostninger
  • de har lav ydelse og/eller får driftnedbrud

Derfor opfandt vi BYOL SaaS - en tjeneste, som ”SaaS-ificerer” legacy-systemer og moderniserer it-miljøer.

SaaS-ificer ældre og unikke applikationer

Med BYOL SaaS kan du få en hvilken som helst applikation leveret som SaaS. Uanset om du har en ældre applikation eller en applikation, der er specialudviklet, er det altså muligt at SaaS-ificere den og modernisere driften.

BYOL står for ”Bring Your Own License” og betyder, at du kommer til os med licenserne og til gengæld lægger vi applikationen op i skyen. Du slipper for den daglige drift og får en dynamisk omkostningsmodel, hvor du betaler pr. bruger og måned. Vi tager os af overvågning (også i applikationslageret), incident-håndtering, antivirus og backup 24/7.

Vi har omfattende erfaring i at lægge applikationer i skyen for at levere dem som en SaaS-løsning, og vi er ikke bange for at hoste forretnings- eller virksomhedskritiske applikationer.

Kontakt os, hvis du vil tale mere med os om, hvordan du kan SaaS-ificere dine applikationer.

26 september 2017

Sikring af følsom data i skyen

Den stigende servicificationen i IT-branchen betyder, at stadig mere information håndteres i cloud-tjenester, noget der kræver høj ansvarsbevidsthed fra klienter hos virksomheder, hvor man håndterer sikkerhedsregulerede eller andre følsomme informationer.

12 juli 2019

Årsagerne til ukendte IT-fejltagelser

Patientsamtaler lægges ud på nettet, og udenlandske aktører fik adgang til vigtige styresystemer. Det er bare to af de seneste store sikkerhedsbrud. Bag mange af dem spiller den menneskelige faktor en rolle.

10 juni 2019

Hvad er fordelene ved et cloud-administreret netværk?

Cloud-administreret netværk giver masser af fordele sammenlignet med traditionelle løsninger. Har du udskiftet dit gamle netværk endnu?

23 maj 2019

Stort sygehus vælger kompakt ThinkCentre

Masser af medicoteknisk udstyr og få kvadratmeter. Det er udfordringen på mange sygehuse. Også på Aarhus Universitetshospital, hvor man sparer plads på blandt andet operationsstuerne med kompakte og fleksible ThinkCentre-pc’er fra Lenovo.

20 maj 2019

Cyber crime koster mere end naturkatastrofer

Den voldsomt stigende cyberkriminalitet koster mennesker, organisationer og samfundet enorme summer hvert år. Undersøgelser viser, at nordiske virksomheder ofte mangler det grundlæggende forsvar mod angreb.

15 april 2019

Dustin designer IT-infrastruktur til sundhedssektoren

PatientSky er en åben platform, der gør livet lettere for behandlerne og deres kunder, takket være en automatiseret infrastruktur, som garanterer drift- og datasikkerhed.

13 marts 2019