Moderniser dine legacy-systemer

Legacy-systemer er applikationer eller andre tekniske løsninger, der (ofte på grund af alder, eller at de er specialtilpassede/unikke), ikke kan gøres tilstrækkeligt fleksible, omkostningseffektive, kraftige eller sikre til at opfylde dine krav. Men med BYOL SaaS kan du ændre på det.

SaaS (Software as a Service), eller applikation som tjeneste, er som bekendt en løsning til at levere applikationer på en bedre måde end den traditionelle lokale drift, hvor man selv passer på applikationen med høje drifts- og licensomkostninger. En SaaS-løsning betyder, at du ganske enkelt slipper for den daglige vedligeholdelse (som varetages af udvikleren eller en it-partner) og kun betaler pr. bruger og måned.

SaaS-løsninger er moderniseringsløsninger – de moderniserer dit it-system ved at frigøre infrastruktur, personale og tid, samtidig med at de giver bedre omkostningskontrol.

Der findes to måder at overgå fra lokal drift til en SaaS-løsning:

  1. Opgrader: hvis udvikleren af din applikation også tilbyder en SaaS-version (f.eks. at gå fra Office 2016 til Office 365).
  2. Erstat: hvis udvikleren ikke tilbyder en SaaS-version, skal du finde en anden applikation med samme funktioner, der leveres som SaaS.

Men der findes applikationer, der ikke kan leveres som en SaaS-løsning. Mange applikationsudviklere er ikke klar til at tilbyde SaaS-versioner, eller de er ikke længere funktionsdygtige. Og applikationer som f.eks. er specialudviklet eller reelt kundetilpasset har oftest helt unikke funktioner – i disse tilfælde er det ikke muligt at finde lignende applikationer at erstatte dem med.

Disse applikationer kan altså ikke effektiviseres, men er helt statiske. De giver dig ikke valgfrihed til at overgå til en SaaS-løsning.

Det er en svær situation, fordi det med tiden viser sig, at disse applikationer ofte ikke er tilstrækkeligt fleksible, omkostningseffektive, kraftige eller sikre til at opfylde dagens krav (eller morgendagens krav i en verden, hvor innovation inden for it går utroligt hurtigt).

Hvis du har en applikation, der ikke helt lever op til forventningerne med hensyn til moderne drift og funktionalitet, har du et såkaldt ”legacy”-system.

Nogle store udfordringer ved legacy-systemer er:

  • de kræver meget vedligeholdelse og binder tid og værdifulde ressourcer, som skulle kunne bruges på f.eks. innovation
  • de låser dig fast i gamle, ufleksible it-miljøer (hvilket også kan medføre sikkerhedsproblemer)
  • de har unødigt høje omkostninger
  • de har lav ydelse og/eller får driftnedbrud

Derfor opfandt vi BYOL SaaS - en tjeneste, som ”SaaS-ificerer” legacy-systemer og moderniserer it-miljøer.

SaaS-ificer ældre og unikke applikationer

Med BYOL SaaS kan du få en hvilken som helst applikation leveret som SaaS. Uanset om du har en ældre applikation eller en applikation, der er specialudviklet, er det altså muligt at SaaS-ificere den og modernisere driften.

BYOL står for ”Bring Your Own License” og betyder, at du kommer til os med licenserne og til gengæld lægger vi applikationen op i skyen. Du slipper for den daglige drift og får en dynamisk omkostningsmodel, hvor du betaler pr. bruger og måned. Vi tager os af overvågning (også i applikationslageret), incident-håndtering, antivirus og backup 24/7.

Vi har omfattende erfaring i at lægge applikationer i skyen for at levere dem som en SaaS-løsning, og vi er ikke bange for at hoste forretnings- eller virksomhedskritiske applikationer.

Kontakt os, hvis du vil tale mere med os om, hvordan du kan SaaS-ificere dine applikationer.

26 september 2017

Whitepaper: Digitalisering, automatisering og innovation gennem hyperkonvergeret infrastruktur

IT-organisationer skal kunne håndtere hurtige forandringer. Vil du lære mere om, hvordan du skaber plads til innovation? Se vores whitepaper ”Digitalisering, automatisering og innovation gennem hyperkonvergeret infrastruktur”.

20 september 2019

Consafe Logistics har kombineret reducerede IT-omkostninger med højere serviceniveauer

Consafe Logistics er Europas førende leverandør af software til lager- og logistikløsninger. Vi leverer i dag on-site support til hele virksomheden i Consafe Logistics.

20 september 2019

CMP er i mål med tjenesteficering af IT-leverancen

Copenhagen Malmö Port AB (CMP) er siden starten af år 2001 vokset og blevet en af Skandinaviens største havneoperatører med virksomheder på begge sider af sundet. I dag har de servicificeret stort set hele virksomheden.

9 september 2019

Climat80-gruppen vokser med Dustin som IT-partner

Når virksomheder vokser og forandres hurtigt, er det uundgåeligt med et vist efterslæb inden for IT. Climat80-Gruppen har gennem sit samarbejde med Dustin fået de rette forudsætninger til at arbejde proaktivt og pushe virksomheden fremad.

6 september 2019

Hvordan arbejder Dustin med bæredygtig IT?

Dustins vision er at sætte standarden inden for effektiv og bæredygtig IT. Udover at vi har en løbende dialog med vores leverandører om, hvilke produkter og tjenester vi ønsker at sælge, sørger vi hele tiden for at guide vores kunder til mere bæredygtige valg.

29 august 2019

CIO-rapport: IT på vej til at miste strategisk position

IT-afdelingen risikerer at miste sin relevans, når en stadig større del af IT-investeringerne bliver forretningsfinansierede, fremgår det af ny rapport.

15 august 2019