Bæredygtighed

Mindre CO2-udslip med cloud-tjenester

Den øgede efterspørgsel på cloud-baserede hostingtjenester foregår i takt med virksomhedernes øgede fokus på bæredygtighed. Dustins chef for bæredygtighed, Stephanie Forsblom, forklarer.

Hvad er den største fordel ved cloud-baserede hostingtjenester?

– At de er mere energieffektive. Undersøgelser foretaget af konsulentfirmaet Accenture viser, at en virksomhed, der vælger at benytte cloud-baserede hostingtjenester, kan nedbringe sit energiforbrug pr. bruger, herunder CO2-udslip, med mindst 30 procent. I visse tilfælde kan besparelsen være så høj som 90 procent.

Hvilken type virksomhed kan drage den største fordel af disse tjenester?

– Små og mellemstore virksomheder. De udnytter sjældent den serverkapaci­tet, de selv har. Derfor bliver miljøfordelene ekstra store, hvis de beslutter sig for at leje sig ind hos os eller en anden hosting­leverandør. På samme måde som flere lejere i en beboelsesejendom anvender mindre strøm end mennesker, der ejer deres egen bolig, betyder et fælles servercenter et kraftigt reduceret energiforbrug.

Hvilke andre fordele er der?

– Skyen gør det muligt for os at tilbyde produkter som tjenester. Det gør også, at kunden kan centralisere sine IT-løsninger. Færre servere medfører mindre materiale- og transportforbrug. En yderligere fordel er, at et centraliseret servercenter kan placeres et sted, hvor man kan udnytte ved­varende energi.

Store energibesparelser

Så meget kan forskellige typer virksomheder nedbringe deres energiforbrug ved at skifte fra at have deres egne servere til cloud-baserede hostingtjenester:

  • 30 procent – store virksomheder (op til 10.000 brugere)
  • 60–90 procent – middelstore virksomheder (op til 1.000 brugere)
  • 90 procent – små virksomheder (op til 100 brugere)

Kilde: Accenture (2010)


Tekst: Ylva Carlsson

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags