Bæredygtighed

Mere bæredygtig IT med ny mærkning

Ved at forsyne IT-produkter med et info-tag, der er koblet til en database, bliver det muligt at spore, hvor komponenter kommer fra, og hvilke materialer de indeholder. Det bidrager til en mere bæredygtig produktion, genbrug og genanvendelse af materialer, mener forskere ved Chalmers Industriteknik, der udvikler et sporingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

I dag stilles der stadigt højere krav til, at den elektronik, vi bruger, er fremstillet på en miljømæssig og socialt bæredygtig måde. Hvert år sælges der cirka 260.000 tons nye elektriske og elektroniske produkter alene i Sverige. For at udnytte ressourcerne mere effektivt er vi nødt til at forlænge produkternes levetid og forfine genanvendelsen af materialerne.

En vigtig del af at opnå dette er at sikre, at flere oplysninger om produkterne deles mellem forskellige aktører. Vores vision er derfor at udvikle en sporbarhedsløsning i et cirkulært system, der gør, at kommunikation og formidling af bæredygtighedsoplysninger bliver mere effektiv. Vi har undersøgt behovene i en indledende undersøgelse, og med finansiering fra Vinnova kan vi nu tage det næste skridt i projektet med konceptualisering af vores idéer, siger Kristina Liljestrand, teknologidoktor i logistik og projektleder hos Chalmers Industrial Engineering.

Den cirkulære økonomi forudsætter, at producenter og brugere deler informationen om, hvordan produkterne kan genanvendes samt data omkring selve brugen.

Mere effektivt genbrug

Udviklingen af det nye system foregår i samarbejde med 14 projektpartnere fra industrien - herunder Dustin - fra producenter og forhandlere til spillere inden for materialegenanvendelse. Tanken er at få repræsentanter for hele værdikæden af disse produkter med. Projektet har til formål ikke kun at fremme bæredygtig ny produktion, men også at øge potentialet for genanvendelse og forbedre sorteringen af affaldselektronik for at gøre genanvendelsesprocessen mere effektiv.

– Ved genanvendelse er det vigtigt hurtigt at kunne identificere, hvilke materialer produktet indeholde af for eksempel miljø- og sundhedsskadelige emner, som det kræver særlige processer for at håndtere. Fra produktionsleddets side efterspørger man lettilgængelig information om især sociale forhold i forbindelse med fremstillingen, certificeringer og branchespecifikke regler samt i hvilket omfang, der er anvendt mineraler fra konfliktramte områder, siger Kristina Liljestrand.

Bæredygtighed har længe været et afgørende spørgsmål for Dustin, forklarer Natalia Lopez Casco, Corporate Responsibility Specialist.

– Ved af bidrage til en mere effektiv husholdning med begrænsede ressourcer kan vi og vores kunder støtte op omkring transformationen fra en lineær til en cirkulær økonomi og bakke op om forretningsmodeller, hvor nye produkter allerede fra fødslen designes og fremstilles med henblik på længere levetid, genbrug og genanvendelse.

Vigtigt at dele information

Mulighederne for at tilpasse elektronikprodukter til en kredsløbstankegang er fine takket være en stigende udbredelse af brugen af digital teknologi som for eksempel sensorer til sporing og brug af data om drift og brug.

– Den cirkulære økonomi forudsætter, at producenter og brugere deler informationen om, hvordan produkterne kan genanvendes samt data omkring selve brugen. Eftersom Dustin er både producent og forhandler, har vi et helhedsbillede over elektronikprodukternes totale livscyklus. Ved at deltage i Chalmers projekt håber vi at kunne identificere nye måder at møde vores kunders behov på og hjælpe dem med at bidrage til, at mængden af elektronikaffald mindskes og træffe beslutninger, der støtter op omkring en langsigtet og bæredygtig udvikling.

Kræver en fælles standard

Kristina Liljestrand pointerer, at spørgsmålene, der følger i kølvandet på projektet, er en international udfordring for samfundet. Derfor er det vigtigt, at det sporbarhedssystem, der udvikles, kan bruges globalt. En grundsten, for at det hele kan fungere, er, at alle involverede virksomheder og organisationer kan tilføje og hente information. Det kræver en fælles standard, der blandt andet beskriver hvilke oplysninger, der skal kunne aflæses. Eftersom der hele tiden dukker nye fund inden for materialer op, og regler konstant ændres, er det vigtigt, at systemet kan opdateres med information om produkter, der allerede er på markedet.

Forskerne forestiller sig en løsning, hvor nye IT-produkter mærkes med info-tags. Ved aflæsningen kobles info-taggen til en database, hvor information om materialernes indhold og lignende bliver lagret og kan opdateres efter behov.

– Som et led i udviklingsprojektet vil vi også lave en app, der gør det muligt for brugerne at få adgang til informationen på en nem måde enten via smartphones eller via adgang til aktørernes egne computersystemer. Vi planlægger at fremstille en prototype og teste den sammen med vores partnervirksomheder, siger Kristina Liljestrand.

Om projektet: Informationsstandard, database, info-tag og software

Sporbarhedssystemet, der skal fremme bærbar produktion, genbrug og genanvendelse af materialer fra IT-produkter, består af en fælles informationsdelingsstandard, en info-tag (fx. QR-kode, RFID-tag eller smartchip), som produkterne mærkes med, samt en database med altid opdaterede oplysninger om materialernes indhold, produktionsforhold, certificeringer, regler og lignende. Info-taggen linker læseren til databasen, hvor informationerne er tilgængelige via en applikation på for eksempel smartphones eller computere.

Positive resultater på sigt

Målet er, at projektet skal blive grundstenen til et komplet sporbarhedssystem, som en lang række af branchens aktører tilslutter sig i løbet af nogle år. Dette forventes at give mange positive resultater, både hvad angår bærbar ny-produktion og genbrug og genanvendelse:

– Med lettilgængelig og tydelig information vil flere indkøbere og forbrugere komme til at kunne vælge produkter, der er fremstillet på en bæredygtig måde. Samtidig kan markedet for brugte produkter stige, og en større mængde materiale kan genanvendes til bedre kvalitet, takket være mere effektive processer, der baserer sig på relevant information hele vejen gennem produktionsleddet og til genanvendelse, konstaterer Kristina Liljestrand.

Læs også: Sådan bliver dit IT-miljø mere bæredygtigt – eksperternes bedste råd

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags