Klienthåndtering er en vigtig del af IT-sikkerheden

Stadig flere online enheder, der bruges både privat og på arbejde, tvinger virksomheder til at modernisere klienthåndteringen. Nye værktøjer gør det muligt at håndtere nye udfordringer.

Vi benytter stadig flere forskellige enheder til at koble os på nettet og kommunikere med. Computere, mobiltelefoner og tablets er blevet suppleret med wearables. Hvad det næste bliver, må fremtiden vise.

At benytte disse enheder til at koble os på sociale medier og holde private kontakter ved lige er én ting. Men de bruges i dag lige så tit til kommunikation og dokumenthåndtering i forbindelse med jobbet. Det giver en fleksibel arbejdssituation, men det giver også helt nye udfordringer for den afdeling eller person, der er ansvarlig for virksomhedens klienthåndtering.

Funktionelle værktøjer man trives med

Nutidens medarbejdere forventer, at information og dokumenter er lette at få adgang til og arbejde med. Derfor har de brug for værktøjer, der er funktionelle, og som de også trives med. Så er de nemlig mest kreative og præsterer bedst.

– I praksis har vi en kombination af Bring Your Own Device-princippet, og at medarbejderne tilbydes stort set frit valg af udstyr på firmaets regning, siger Henrik Byström, chef for forretningsområdet Modern Workplace hos Microsoft.

Drift og vedligehold er en stor del af klienthåndteringen. Med et stort udvalg af enheder, leverandører og operativsystemer gælder det om at sørge for at håndtere dette på en måde, så alt stadig passer sammen i forhold til organisationens retningslinjer.

– Der er en åbenlys risiko for, at det bliver for spredt, og at man mister kontrollen med visse enheder eller applikationer. Derfor er der brug for nye værktøjer for at forhindre dette og forebygge risikoen.

Bevar kontrollen og sikkerheden

Henrik Byström konstaterer også, at klienthåndtering og IT-sikkerhed ikke altid går hånd i hånd hos alle virksomheder.

– Så bliver det let unødvendigt trægt og også besværligt for både IT-afdelingen og brugerne. Moderne cloud-baseret klienthåndtering skaber muligheder for at arbejde effektivt men stadig bevare kontrollen og sikkerheden.

Indkøb af nye produkter og fordeling til de rigtige brugere er en anden ting, som kan være en tidskrævende del af klienthåndteringen. På samme måde som at tage sig af konfiguration og installation af applikation til såvel arbejde som sikkerhed.

Når udviklingstempoet inden for både hardware og software fortsætter med at stige, bliver der hurtigt endnu flere af den slags opgaver, der havner på IT-afdelingens bord. Nu findes der nye tjenester, som betyder, at det kan lade sig gøre at have ansvaret for at distribuere, nulstille og genanvende enheder, uden overhovedet at behøve håndtere de fysiske enheder.

Med en dedikeret webshop kan brugerne desuden – på baggrund af specificerede retningslinjer – lægge deres egne bestillinger direkte hos leverandøren.

Vi tager følsomme data med os

En anden udfordring kommer af, at der er stadig flere forretningskritiske informationer, der flyder rundt på og mellem vores enheder. Det handler om at sørge for, at det sker på en sikker måde for eksempel ved at bestemme på hvilken måde, de må deles og distribueres.

– Sikkerhedsaspektet er vigtigere end nogensinde før, fordi vi er mere mobile og bærer følsomme informationer med os. For det første handler det om at have løsninger, der kan afgøre identiteten på den, der ønsker adgang og at have tydlige grænser for hvem, der har adgang til hvad.

Læs også: Sådan lægger du grunden til virksomhedens IT-sikkerhedsarbejde

31 januar 2020

XL-BYGG moderniserede sin IT-infrastruktur med Modern Workplace

Ved at udskifte sit gamle IT-miljø og satse på Modern Workplace fra Dustin kunne XL-BYGG på en enkel og økonomisk fordelagtig måde opnå lettere administration, højere datasikkerhed og mere effektive arbejdsmåder.

31 januar 2020

Bæredygtig skærmtid – for miljøet og for individet

Bæredygtig brug af en skærm omfatter hele skærmens livscyklus, men også at den, der benytter skærmen, trives med det i dens levetid. Her er nogle vigtige ting, man bør tænke på, som gavner både medarbejderne og miljøet.

29 januar 2020

Sådan lægger du grunden til virksomhedens IT-sikkerhedsarbejde

IT-sikkerhedstruslerne bliver stadig flere i takt med, at de cyberkriminelle bliver mere professionelle. Vi guider dig til både teknologien og principperne bag et moderne IT-sikkerhedssetup.

24 januar 2020

Fordelene ved en mobil arbejdsplads

Forskerne er enige: Vi er mere produktive, når vi ikke skal sidde på kontoret og arbejde hele tiden. Det er der flere forklaringer på.

15 januar 2020

9 tips til en mere sikker mobil arbejdsplads

Her er et par tips til, hvordan du kan få et mere sikkert IT-miljø, når flere og flere brugere arbejder andre steder end på kontoret.

15 januar 2020

Sikkerhed som konkurrenceparameter

Lone Flohr er CEO ved Combitech i Danmark og ved, hvordan man prioriterer IT-sikkerheden for at balancere trusler og muligheder.

13 januar 2020