Bæredygtighed

Hvordan arbejder Dustin med bæredygtig IT?

Dustins vision er at sætte standarden inden for effektiv og bæredygtig IT. Eftersom vi er en IT-partner, står vi mellem leverandører og kunder og har en unik mulighed for at påvirke begge veje. Udover, at vi har en løbende dialog med vores leverandører om, hvilke produkter og tjenester vi ønsker at sælge, sørger vi hele tiden for at guide vores kunder til mere bæredygtige valg.

5 fokusområder

Vi har defineret fem fokusområder i vores bæredygtighedsarbejde. Områderne har vi fundet frem til i samarbejde med vores kunder, medarbejdere og øvrige interessenter.

1. Ansvarlig produktion

Vores første fokusområde er ansvarlig produktion. Det handler om, hvordan vi arbejder med vores leverandører for at sikre os om, at de ansatte har ordentlige arbejdsvilkår. Vores mål er at have gennemført 80 fabriksbesøg inden 2020.

2. Reduceret klimapåvirkning

Vores andet fokusområde er reduceret klimapåvirkning. Målet er at reducere vores klimapåvirkning med 40 %. I dag er det primært transport, fabrikker og datacentre, der står for størstedelen af vores klimapåvirkning.

3. Ansvarlig brug af ressourcer

Vores tredje fokusområde er ansvarlig brug af ressourcer. Det handler om cirkulær økonomi og at sørge for, at produkter, der ikke længere bruges, genbruges og genvindes. Vores mål er at have taget 140.000 produkter retur inden 2020.

4. Forretningsetik og antikorruption

Vores fjerde fokusområde er forretningsetik og antikorruption. At sørge for, at vi som virksomhed agerer korrekt. Hvert år sørger vi for uddannelse og laver risikovurderinger for at sørge for, at vi lever op til de mål, vi har sat os for.

5. Mangfoldighed og ligestilling

Vores femte fokusområde er mangfoldighed og ligestilling. Det handler om at skabe en inkluderende arbejdsplads, hvor alle føler sig velkommen. På dette område vil vi opnå en mere jævn kønsbalance. I dag er 36 % af vores chefer kvinder, men vi arbejder på at øge antallet.

Interview med Stephanie Forsblom – Acting VP Corporate Responsibility, Communication & Brand

Længde: 3:07

Læs mere om, hvordan du træffer et bæredygtigt valg

3 ting at tænke på ved næste IT-køb

Når du køber IT, er der meget at tænke over. Her er et par tips:

1. Først og fremmest er det vigtigt at tænke cirkulært. Gå på jagt efter en IT-partner, som kan tilbyde såvel genbrug som genvinding. Gamle produkter fortjener så meget mere end at ligge og rode i et eller andet hjørne.

2. Fokuser ikke kun på miljøkriterier som energiforbrug. Sociale kriterier, som ordentlige arbejdsvilkår, er mindst ligeså vigtige, når det gælder bæredygtig IT.

3. Tør at tage det næste skridt. Uanset hvor langt du er nået på din bæredygtighedsrejse, er vi her for at hjælpe og støtte. Vi kan sørge for, at din IT-strategi bliver endnu mere bæredygtig.

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags