GUIDE: Sådan skabes en god mødekultur

Møder kan være enormt inspirerende eller de kan være spild af tid og energi. Alt afhænger af, hvordan deltagerne samarbejder. Du kan eventuelt overveje følgende for at forbedre dine møder.

En god mødekultur kan få en hel arbejdsgruppe til at udføre store bedrifter. Men hvad indebærer det egentlig? Og hvordan kan du skabe en god mødekultur? For at kunne svare på det spørgsmål har organisationen Suntarbetsliv taget værktøjet Bättre möten i brug. Bättre möten er et redskab, der kan forbedre en virksomheds mødekultur. Det er baseret på international forskning og studier fra svenske arbejdspladser. Forskningen viser, at der kræves fire perspektiver for virkelig at lykkes med et møde. Herunder fortæller Maija Oxelhag, som er projektleder hos Suntarbetsliv om perspektiverne, og hvad man bør tænke på ved sine møder.

4 perspektiver for succesfulde møder:

1. Udefra-perspektivet

Tænk over hvordan mødet skal skabe værdi for kunden eller klienten.

– Inkludér omverdenen i samtalen og forsøg at se formålet med mødet udefra. Spørg jer selv: Hvem gør vi det her for? Og hvorfor? siger Maija Oxelhag.

2. Indefra-perspektivet

Diskutér hvordan I bedst kan udnytte mødedeltagernes egne kompetencer og erfaringer til at nå målet med mødet.

– Det andet perspektiv skal ses indefra. Hvad har vi brug for, for at kunne udføre et godt job? Vær åben omkring dine behov, tanker og idéer. For at skabe god kommunikation ved et møde, må der være en god balance mellem udefra- og indefra-perspektiverne.

3. Det fortællende perspektiv

Sørg for at mødedeltagerne har al den information, de har brug for til mødet.

– Mange arbejdsplader i Sverige er virkelig gode til det her perspektiv. Det handler om at give den information, der er nødvendig for mødet ved at tilføre fakta og viden eller fortælle om vigtige hændelser.

4. Det udforskende perspektiv

Vær åben over for andres synspunkter.

– Sid ikke med armene over kors, men lyt aktivt. Vær nysgerrig omkring det, som andre siger, stil spørgsmål og følg op på deres svar med uddybende spørgsmål. Jeg plejer at sige, at hvis det fortællende perspektiv er brænde til bålet, så er de uddybende spørgsmål ilten, der får ilden til at brænde. Et enkelt spørgsmål kan gøre underværker. Invitér dine kolleger med i samtalen ved f.eks. at sige ’fortæl lidt mere’ eller ’hvordan forstår du det her?’. Hvis nogen sidder helt stille, så spørg dem om, hvad de synes. Hvis I er en stor gruppe, kan det være en god idé at dele sig op, så dem, der ikke bryder sig om at tale i forsamlinger, også kan komme til orde.

TIPS: Glem ikke den positive samtale-kultur

– Brug de fire perspektiver på en positiv og opmuntrende måde. En positiv samtale-kultur får alle andre perspektiver til også at vokse positivt. Det gør os mere effektive, mere kreative og øger følelsen af omtanke for vores kolleger. En gruppe, der viser respekt og sympati, tænker over, hvordan eventuel kritik og negativ feedback bør gives. Ved at holde balance mellem de forskellige perspektiver og aktivt opmuntre hinanden, vil man ifølge forskningen opleve en højere grad af velbefindende og større tillid til hinanden, siger Maija Oxelhag.

Dette er Suntarbetsliv

Suntarbetsliv drives af de faglige organisationer i Sverige i samarbejde med Sveriges kommuner og Landstinget samt Pacta. Foruden Bättre möten har Suntarbetsliv samlet en række værktøjer, der alle bygger på forskning, og som har til formål at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere om fremtidens mødelokaler »

19 juni 2018

Opbyg en velfungerende digital arbejdsplads for eleverne

I stedet for ensidigt at fokusere på valg af computer eller andre enheder anbefaler Mathias Törnblom hos Dustin, at skolerne satser på at skabe en helhed, hvor alt fungerer fleksibelt. En god vej til dette mål er at indkøbe IT-support som en tjeneste.

4 oktober 2019

Strategier og hjælpemidler til elever med indlæringsvanskeligheder

Autisme kan være en superkraft, men har også sine bagsider. Viden og digitale hjælpemidler kan gøre det muligt at tilpasse og lette skolegangen. Få mere at vide om tilgange og hjælpemidler, der fungerer godt for elever med funktionsnedsættelser.

1 oktober 2019

Sådan opnår Nacka Gymnasium kvalitet og omkostningskontrol

Nacka Gymnasium lægger stor vægt på IT-udstyrets kvalitet og holdbarhed. Samtidig ønsker skolen at holde omkostningerne nede. Det er en udfordrende ligning at løse.

20 september 2019

Sådan får du sikkerhed og brugervenlighed til at gå hånd i hånd

Virksomheder digitaliseres og flere og flere arbejder mobilt, og det øger efterspørgslen på sikre og brugervenlige arbejdspladser. Med Modern Workplace fra Dustin får din virksomhed en komplet arbejdspladstjeneste med alle de nødvendige værktøjer.

10 september 2019

Tjenester, der forenkler digitaliseringen i skolerne

Siden 2015 er antallet af computere i skolerne steget markant, men samtidig oplever fire ud af ti lærere, at bøvl med teknikken begrænser deres arbejde. Det viser en ny rapport fra det svenske Skolverket om digitaliseringen i skolen.

19 august 2019

Ekspertens tips: 7 måder at skabe bedre præsentationer

Løft din kommunikation til næste niveau – og bliv endnu bedre til at formidle dine idéer. Jesper Ahlström, uddannelsesansvarlig for præsentationsteknik & kommunikation i uddannelsesvirksomheden Framfot giver os sine bedste tips til bedre præsentationer.

31 juli 2019