GUIDE: Sådan skabes en god mødekultur

Møder kan være enormt inspirerende eller de kan være spild af tid og energi. Alt afhænger af, hvordan deltagerne samarbejder. Du kan eventuelt overveje følgende for at forbedre dine møder.

En god mødekultur kan få en hel arbejdsgruppe til at udføre store bedrifter. Men hvad indebærer det egentlig? Og hvordan kan du skabe en god mødekultur? For at kunne svare på det spørgsmål har organisationen Suntarbetsliv taget værktøjet Bättre möten i brug. Bättre möten er et redskab, der kan forbedre en virksomheds mødekultur. Det er baseret på international forskning og studier fra svenske arbejdspladser. Forskningen viser, at der kræves fire perspektiver for virkelig at lykkes med et møde. Herunder fortæller Maija Oxelhag, som er projektleder hos Suntarbetsliv om perspektiverne, og hvad man bør tænke på ved sine møder.

4 perspektiver for succesfulde møder:

1. Udefra-perspektivet

Tænk over hvordan mødet skal skabe værdi for kunden eller klienten.

– Inkludér omverdenen i samtalen og forsøg at se formålet med mødet udefra. Spørg jer selv: Hvem gør vi det her for? Og hvorfor? siger Maija Oxelhag.

2. Indefra-perspektivet

Diskutér hvordan I bedst kan udnytte mødedeltagernes egne kompetencer og erfaringer til at nå målet med mødet.

– Det andet perspektiv skal ses indefra. Hvad har vi brug for, for at kunne udføre et godt job? Vær åben omkring dine behov, tanker og idéer. For at skabe god kommunikation ved et møde, må der være en god balance mellem udefra- og indefra-perspektiverne.

3. Det fortællende perspektiv

Sørg for at mødedeltagerne har al den information, de har brug for til mødet.

– Mange arbejdsplader i Sverige er virkelig gode til det her perspektiv. Det handler om at give den information, der er nødvendig for mødet ved at tilføre fakta og viden eller fortælle om vigtige hændelser.

4. Det udforskende perspektiv

Vær åben over for andres synspunkter.

– Sid ikke med armene over kors, men lyt aktivt. Vær nysgerrig omkring det, som andre siger, stil spørgsmål og følg op på deres svar med uddybende spørgsmål. Jeg plejer at sige, at hvis det fortællende perspektiv er brænde til bålet, så er de uddybende spørgsmål ilten, der får ilden til at brænde. Et enkelt spørgsmål kan gøre underværker. Invitér dine kolleger med i samtalen ved f.eks. at sige ’fortæl lidt mere’ eller ’hvordan forstår du det her?’. Hvis nogen sidder helt stille, så spørg dem om, hvad de synes. Hvis I er en stor gruppe, kan det være en god idé at dele sig op, så dem, der ikke bryder sig om at tale i forsamlinger, også kan komme til orde.

TIPS: Glem ikke den positive samtale-kultur

– Brug de fire perspektiver på en positiv og opmuntrende måde. En positiv samtale-kultur får alle andre perspektiver til også at vokse positivt. Det gør os mere effektive, mere kreative og øger følelsen af omtanke for vores kolleger. En gruppe, der viser respekt og sympati, tænker over, hvordan eventuel kritik og negativ feedback bør gives. Ved at holde balance mellem de forskellige perspektiver og aktivt opmuntre hinanden, vil man ifølge forskningen opleve en højere grad af velbefindende og større tillid til hinanden, siger Maija Oxelhag.

Dette er Suntarbetsliv

Suntarbetsliv drives af de faglige organisationer i Sverige i samarbejde med Sveriges kommuner og Landstinget samt Pacta. Foruden Bättre möten har Suntarbetsliv samlet en række værktøjer, der alle bygger på forskning, og som har til formål at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere om fremtidens mødelokaler »

19 juni 2018

Klienthåndtering og sikkerhed

Sikkerhed er en af de vigtigste årsager til, at virksomheden skal have fuldstændig styr på sine klienter. Her er farerne ved halvfærdig klienthåndtering.

27 februar 2020

XL-BYGG moderniserede sin IT-infrastruktur med Modern Workplace

Ved at udskifte sit gamle IT-miljø og satse på Modern Workplace fra Dustin kunne XL-BYGG på en enkel og økonomisk fordelagtig måde opnå lettere administration, højere datasikkerhed og mere effektive arbejdsmåder.

31 januar 2020

Klienthåndtering er en vigtig del af IT-sikkerheden

Stadig flere online enheder, der bruges både privat og på arbejde, tvinger virksomheder til at modernisere klienthåndteringen. Nye værktøjer gør det muligt at håndtere nye udfordringer.

31 januar 2020

Bæredygtig skærmtid – for miljøet og for individet

Bæredygtig brug af en skærm omfatter hele skærmens livscyklus, men også at den, der benytter skærmen, trives med det i dens levetid. Her er nogle vigtige ting, man bør tænke på, som gavner både medarbejderne og miljøet.

29 januar 2020

Sådan lægger du grunden til virksomhedens IT-sikkerhedsarbejde

IT-sikkerhedstruslerne bliver stadig flere i takt med, at de cyberkriminelle bliver mere professionelle. Vi guider dig til både teknologien og principperne bag et moderne IT-sikkerhedssetup.

24 januar 2020

Fordelene ved en mobil arbejdsplads

Forskerne er enige: Vi er mere produktive, når vi ikke skal sidde på kontoret og arbejde hele tiden. Det er der flere forklaringer på.

15 januar 2020