Digital analyse gav bedre beslutninger

Som Nordeuropas største uddannelsesvirksomhed er IT-strategien en succesfaktor for AcadeMedia. Petter Hallman, CIO, fortæller om, hvordan de arbejder med digitale læringsmidler, og hvorfor de benytter data til at højne kvaliteten og kundetilfredsheden.

Som CIO for AcadeMedia har Petter Hallman ansvar for det strategiske digitaliseringsarbejde på koncernniveau. Med en baggrund som forretningsudvikler har han både et ben i den daglige virksomhed og et i fremtiden. I arbejdet indgår blandt andet at være sparringspartner for medarbejdere og ledelsen, hvad angår alle AcadeMedias før-skoler, skoler og voksenuddannelser – alle med forskellige behov. Og Petter Hallman lægger særlig vægt på at være opmærksom på hver virksomheds unikke forudsætninger, når det handler om IT-værktøjer.

– Vores målsætning er at skabe forudsætninger, så den enkelte virksomhed kan arbejde bedst muligt ud fra det, der fungerer bedst for dem, siger han.

Læring er et begreb, der er i fokus for hele digitaliseringsarbejdet, og er noget, som Petter Hallman vender tilbage til i løbet af interviewet. Det er dels et spørgsmål om, hvad man underviser i, dels et spørgsmål om, hvordan IT kan bidrage til bedre muligheder for indlæring. For AcadeMedia handler det først og fremmest om digitale værktøjer, digitalt indhold, kompetencer og lederskab. Det kan være måden, lærerne vælger at benytte sig af digitale tjenester og værktøj for eksempel Schoolido eller Digiexam for at forbedre undervisningen i klasselokalet.

– Det det betyder ikke noget, hvor godt IT-udstyr du har, hvis du ikke har kompetencerne til at bruge det. Derfor må vi arbejde meget med kompetenceudvikling og vores egen indlæring, understreger han.

Samarbejdet mellem lærerne og kommunikationen med eleverne, både de eksisterende og de fremtidige, er to andre digitaliseringsområder, som AcadeMedia satser på.

– Hvis du for eksempel er den eneste lærer inden for dit felt på en skole. Så er det værdifuldt at kunne udveksle erfaringer og materiale med andre i samme situation. Digital kommunikation kan for os også handle om at nå ud med vores budskaber til kommende elever og forældre.

Petter Hallman mener, at en risiko med digitaliseringen er, at oplevelsen brugerne bliver, at den tilfører flere jobs, end den fjerner.

– At effektivisere og automatisere er en stor del af vores centrale opgave. Der skal ikke være syv forskellige passwords til forskellige tjenester, når målet er at forenkle hverdagen for lærere og elever. I stedet for at stille spørgsmål til lærerne, der i forvejen har meget at se til, kan vi finde svarene i de data, der allerede eksisterer, siger han.

En stor del af digitaliseringsarbejdet for AcadeMedia handler om learning analytics. Det vil sige analyse af data forbundet med undervisning og resultat både på skole- og elevniveau.

– Er der mange som ikke færdiggør et bestemt fag? Er der mange, som dropper ud på en bestemt skole? Har en elev fået F i flere fag? Ved at analysere data’ene kan vi se et mønster og handle i tide. Lærere og ledere har fået et bedre grundlag for finde ud af, hvordan det går både for den enkelte elev og for gruppen, mener Petter Hallman.

Learning analytics benyttes også proaktivt til at fordele ressourcerne korrekt. For eksempel skal alle, der begynder i gymnasiet hos AcadeMedia, tage en digital matematikprøve, inden semesteret begynder, for at finde ud af hvilket niveau, de er på. Petter Hallman mener samtidig, det er vigtigt at kommunikere tydeligt hvilke typer data, der anvendes og hvorfor.

– Vi vil være førende i, hvordan vi informerer elever og forældre om, hvordan og hvorfor vi anvender informationen, og ser det som en del af uddannelsen, forklarer han.

AcadeMedia har i alt omkring 150.000 brugere i forskellige virksomheder, hvilket sætter integritets- og sikkerhedsspørgsmålet højt på agendaen.

Petter Hallman fortæller, at man opdeler IT-sikkerhed i to områder: Informationssikkerhed og data protection.

– Vi beskytter naturligvis følsom information, som vi ifølge skoleloven er nødt til at håndtere så som undersøgelser og helbredsoplysninger om elever. Desuden har vi en åben holdning til, hvordan nettet anvendes. I øjeblikket arbejder vi meget med at uddanne folk i, hvordan de skal arbejde sikrere. Det handler for eksempel om, at man ikke skal skrive en seddel med elevernes allergier og hænge den op i personalestuen eller tage et print af et register og sidenhen glemme det i toget, siger han.

Tidligere på året opkøbte AcadeMedia en ny netværksleverandør. De ønskede en økonomisk løsning kombineret med et passende koncept.

– Opkøbet havde to formål. Dels var vi ude efter en løsning, hvor vi ejer hardwaren og leaser al service og logistik, dels en fleksibel forretningsmodel, der matcher vores risiko, hvor leverandøren ejer hardwaren, og vi lejer den med mulighed for at skalere op og ned med kort varsel, siger Petter Hallman.

Når det kommer til valg af klienter bruger AcadeMedia i vid udstrækning Chromebooks og håndterer al information i skyen.

– Vi er nødt til at foretage nogle kloge valg af hardware, så hver virksomhed får de rigtige værktøjer for eksempel pc’ere til de tekniske gymnasier, iPads til musikstuderende og Chromebooks til teoretiske studier. Derudover skal vi kunne tilbyde et velfungerende teknologiog IT-miljø. Her har vi valgt ikke at drive det selv. Uddannelses-sektoren er meget følsom overfor driftsforstyrrelser. Man kan ikke udskyde en digital, national test, bare fordi nettet ikke virker.

Petter Hallmans fremtidsplaner for IT i skolen

Learning analytics

Mange virksomheder bruger data som beslutningsgrundlag, hvilket gør det lettere at vide, hvordan man skal fordele ressourcerne, samt vurdere såvel den enkelte elevs resultat som niveauet for en klasse inden semesterstart. Learning analytics er desuden et nyttigt redskab, når man skal træffe beslutninger om markedsføring og effektiviseringer.

Spil i undervisningen

Hurtig og direkte opkobling med spillignende apps og programmer, der for eksempel handler om matematik på en underholdende måde og retter sig mod yngre generationer, bliver mere almindelige.

Digitale prøver og tests

Kundskabskortlægning via digitale prøver og tests gør, at man kan arbejde proaktivt og målrette uddannelsen korrekt.

Begrebsbaseret læring

Digitale tjenester og apps, der udfordrer den traditionelle, lineære måde at tilegne sig viden på, er i fremgang. I stedet for at gå fra a til å kan du nærme dig et emne fra helt nye indfaldsvinkler og på en måde, der passer dig.

Distance- og fjernundervisning

I fremtiden vil vi tænke mere kreativt omkring individtilpasset undervisning i en lille skala. Hvis du vil læse japansk, men faget ikke findes på din skole, så er der ingen grund til, at du ikke kan læse det via fjernundervisning – hos en lærer i Japan. inte kan läsa den på distans. Med en lärare i Japan.

Læs også:
Ny IT-platform forbedrer skolearbejdet
Sikker mobilitet til eleverne

Tekst: Astrid Feldreich
Foto: Mattias Hamrén

Det det betyder ikke noget, hvor godt IT-udstyr du har, hvis du ikke har kompetencerne til at bruge det.

– Petter Hallman, CIO hos AcadeMedia.

Sådan blev det muligt

Udfordring

At finde en stabil, økonomisk og flexibel netværksløsning til den svenske virksomhed for 500 før-skoler, skoler og voksenundervisning.

Løsning

Tjenesten Network: en pakkeløsning, der er baseret på Cisco Meraki eller Ubiquity UniFi, hvor AcadeMedia i dette tilfælde ejer hardwaren, mens service og logistik håndteres af Dustin. Derudover en fleksibel forretningsmodel, hvor Dustin ejer hardwaren, og AcadeMedia har mulighed for at skalere op eller ned med kort varsel.

Effekt

Hele ansvaret for alle nye og tidligere netværk ligger hos én leverandør, hvor både aftalens og hardwares løbetid matcher virksomhedens behov. Over 20 procent lavere priser end tidligere løsning.

20 januar 2020

Sådan reducerede Oslo-lageret nedetiden med 30–40 procent

Sørensen og Balchen kæmpede med forældet IT-infrastruktur. Nedetiden kostede omkring en kvart million norske kroner i timen, men nu er den reduceret med 30–40 procent.

Zacco fik bedre sikkerhed med computere fra HP

For en virksomhed, der har til opgave at beskytte andre virksomheders immaterielle aktiver, er høj datasikkerhed en nødvendighed. I dag har de fået et mere sikkert IT-miljø, som koster mindre og er lettere at vedligeholde.

We keep things growing - Actic udvidede sin forretning og forbedrede kundetilfredsheden med Network

Actic havde brug for en stabil og fleksibel netværksløsning til sine 182 bade- og fitnesscentre. Med Network fik de, udover det, adgang til data, som kunne bidrage til forretningen og som nemt kunne håndteres af kun fem heltidsansatte.

We keep things flexible - bedre sikkerhed og samarbejde for XL-BYGG med Modern Workplace

Ved at skifte sit gamle IT-miljø ud og satse på Modern Workplace fra Dustin kunne XL-BYGG på en nem og omkostningseffektiv måde få mere enkel administration, højere datasikkerhed og en mere effektiv arbejdsmåde.

Consafe Logistics har kombineret reducerede IT-omkostninger med højere serviceniveauer

Consafe Logistics er Europas førende leverandør af software til lager- og logistikløsninger. Vi leverer i dag on-site support til hele virksomheden i Consafe Logistics.

Sådan opnår Nacka Gymnasium kvalitet og omkostningskontrol

Nacka Gymnasium lægger stor vægt på IT-udstyrets kvalitet og holdbarhed. Samtidig ønsker skolen at holde omkostningerne nede. Det er en udfordrende ligning at løse.