1. Generelt

Denne integritets- og markedsføringspolitik (”integritetspolitik”) beskriver, hvordan Dustin AB, org. nr. 556237-8785, Box 1194, 131 27 Nacka Strand, e-mail: dustinaccount@dustingroup.com, (”Dustin”, ”vi”) indsamler, anvender, videregiver og gemmer dine personoplysninger.

1.1 Integritetspolitikken gælder, når Dustin leverer tjenester og produkter i forbindelse med køb, serviceanmodninger og øvrig kontakt med Dustin, såsom besøg på webstedet. Integritetspolitikken gælder også den behandling af personoplysninger, der sker, hvis du er indehaver af en Dustin-konto (”kontoindehaver”).

1.2 Du skal altid kunne føle dig tryg, når du afgiver personoplysninger til os. Med denne integritetspolitik vil vi vise, hvordan vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lov om beskyttelse af personoplysninger.

2. Dataansvarlig for persondata

Dustin er dataansvarlig for Dustins behandling af dine personoplysninger og har ansvaret for, at en sådan behandling sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dustin er også dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, hvis du er indehaver af en Dustin-konto.

3. Hvornår behandler vi dine personoplysninger

3.1 For at du kan besøge vores websted, købe vores varer eller tjenester eller kontakte os for service eller information, skal vi indsamle og behandle personoplysninger om dig.

3.2 Dustin indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du gennemfører et køb på Dustins hjemmeside, benytter dig af Dustins support, besøger Dustins hjemmeside eller deltager i et event, som Dustin arrangerer, eller når du på anden måde har kontakt med Dustin. De oplysninger, der indsamles fra dig ved bookninger og køb, er nødvendige for, at du kan indgå aftaler med Dustin, og for at Dustin kan levere sine tjenester og tilbud.

3.3 Hvis du er kontoindehaver, indsamler Dustin de personoplysninger om dig, som du afgiver ved din registrering af kontoforholdet. Dustin indsamler også oplysninger om dig, mens du er kontoindehaver inden for rammerne af din kontoaftale, såsom din indkøbshistorik, hvordan du interagerer med Dustins websted, hvilke tilbud du har vist interesse for ved at læse en mail eller klikke på et link. Dustin behandler også oplysninger, som Dustin fra tid til anden får adgang til gennem din Dustin-konto. Som kontoindehaver kan du når som helst opdatere dine oplysninger ved at gå ind på ”Mine sider”.

3.4 Vi indsamler og opdaterer også dine adresseoplysninger via tredjeparts-tjenester for adresseopdatering.

4. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

4.1 Til dig, som er kunde hos Dustin

De personoplysninger, som Dustin indsamler og behandler om dig i din egenskab af kunde, som gennemfører køb og bruger vores support-tjenester, er:

 • Navn og identifikationsnummer (personnummer, national id eller organisationsnummer)
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-mail
 • Betalingsoplysninger
 • Kundenummer
 • IP-adresse og oplysninger om din brug af Dustins hjemmeside

4.2 Til dig, som er kontoindehaver

De personoplysninger, som Dustin indsamler og behandler om dig, som er kontoindehaver, er:

 • Navn og identifikationsnummer (personnummer, national id eller organisationsnummer)
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-mail
 • Betalingsoplysninger
 • Kontoinformation
 • IP-adresse og oplysninger om din brug af Dustins hjemmeside
 • Oplysninger om, hvilke af vores varer eller tilbud, du har været interesseret i, hvordan du interagerer med vores nyhedsbreve, og hvilke af vores events, du har tilmeldt dig
 • Oplysninger om dine indkøb
 • Oplysninger om dit kontoforhold
 • Titel og tegningsrettighed
 • Oplysninger om dine indkøb
 • Oplysninger om dit kontoforhold

5. Hvorfor behandler vi oplysninger om dig?

5.1 Til dig, som er kunde hos Dustin

Dustin bruger dine personoplysninger til forskellige formål. Dustin bruger primært dine personoplysninger til at:

 • Opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, såsom gennemførelse af køb, fakturering og levering af support;
 • Muliggøre almindelig kundepleje og kundeservice, såsom at besvare spørgsmål og rette forkerte oplysninger;
 • Afgive oplysninger og målrette markedsføring pr. post, e-mail, SMS/MMS og telefon vedrørende Dustins og udvalgte samarbejdspartneres varer og tjenester;
 • Håndtere kundeforholdet og levere vores tjenester;
 • Give dig relevante oplysninger og skræddersyede tilbud i nyhedsbreve og på webben;
 • Vurdere, hvilke betalingsmetoder vi kan tilbyde dig, for eksempel gennem kreditvurderinger;
 • Forbedre vores kundetilbud, for eksempel gennem udvikling af tjenester, produkter og funktioner;
 • Forhindre bedrageri og foretage risikohåndtering samt
 • Følge gældende lovgivning, for eksempel regnskabslove.

Oplysningerne kan også danne grundlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser, statistik, forretningsovervågning samt forretnings- og metodeudvikling med relation til køb af varer og tjenester.

5.2 Til dig, som er kontoindehaver

Udover ovenstående liste bruger Dustin også personoplysninger om kontoindehavere til at:

 • Administrere kontoaftalen;
 • Give dig mulighed for at benytte fordelene ved at have en konto, såsom mulighed for at gemme favoritter, tidligere indtastede oplysninger, flere betalingsalternativer, smidigere håndtering af sager og reklamationer og mulighed for at håndtere flere adresser;
 • Målrette specialtilbud;
 • Muliggøre kommunikation med dig som kontoindehaver via post, e-mail, telefon eller SMS/MMS; samt
 • Muliggøre personlige tilbud, markedsføring og indbydelser til events via telefon, post, e-mail samt SMS/MMS.

6. Lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

6.1 Dustin baserer behandlingen af dine personoplysninger på en række love. Dette lovgrundlag beskrives i dette afsnit.

6.2 Vi bruger blandt andet dine personoplysninger til at kunne opfylde aftalen med dig som kunde eller som kontoindehaver, som f.eks. til at gennemføre bookninger eller køb og til at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig som kontoindehaver som f.eks. gennem en forenklet administration og ordrehistorik. Med støtte i dette lovgrundlag bruger vi også oplysninger om dig som kontoindehaver, som f.eks. dine indkøb, din adfærd på vores hjemmeside, din interaktion med Dustin samt din interesse i vores tilbud og produkter, til at kunne opfylde vores forpligtelse til at give dig personlige tilbud.

6.3 En del af den behandling af personoplysninger, som vi foretager, er baseret på en såkaldt interesseafvejning. Dette gælder eksempelvis den behandling, vi foretager for at kunne sende tilbud til dig om vores varer og tjenester og for at kunne lave en begrænset segmentering af kunder, f.eks. baseret på samlede indkøbsbeløb. Dustin behandler ikke følsomme personoplysninger med støtte i en interesseafvejning og udfører ingen behandling, som udgør en profilering med støtte i en interesseafvejning.

6.4 I visse tilfælde kan Dustin have en retlig forpligtelse til at behandle dine personoplysninger. Dette gælder for eksempel den behandling af personoplysninger, som vi foretager for at kunne opfylde bogføringslovens krav.

7. Oversigt over vores behandling af personoplysninger

8. Profilering

8.1 Dustin kan behandle dine personoplysninger gennem profilering, hvis du er kontoindehaver. Hvis du er kontoindehaver, analyseres informationer om, hvordan du bruger vores web, om hvilke af vores varer, tjenester og tilbud du har været interesseret i, hvilke af vores nyhedsbreve du har interageret med, og hvilke af vores events du har tilmeldt dig, oplysninger om dine indkøb og information om dit kontoforhold for at give dig tilbud, som vi tror passer til dig, og for at indbyde dig til events, som vi tror, du gerne vil med til.

8.2 Du kan når som helst gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger gennem profilering. Dette gør du ved at ringe til Dustins kundeservice eller ved at kontakte dustinaccount@dustingroup.com. Når Dustin har modtaget din indsigelse, vil Dustin ophøre med at bruge dine personoplysninger til dette formål.

9. Hvor længe gemmer vi oplysninger om dig?

9.1 Dine personoplysninger gemmes kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde det formål, som oplysningerne blev indsamlet til iht. denne integritetspolitik. Dustin kan gemme oplysningerne længere, hvis det er nødvendigt for at følge lovkrav eller for at beskytte Dustins retlige interesser, f.eks. under en igangværende juridisk proces.

9.2 Dustin gemmer oplysninger om kunder i højst 24 måneder fra det tidspunkt kunden sidst har gennemført køb eller på anden måde har interageret med Dustin.

9.3 Dustin gemmer oplysninger om kontoindehavere, så længe kontoindehaveren har en Dustin-konto.

10. Hvem udleverer vi personoplysningerne til?

10.1 Dustin kan udlevere dine oplysninger til tredjeparter, som f.eks. til Dustins koncernselskab og andre samarbejdspartnere samt leverandører af kort- og kommunikationstjenester. Dustin kan også udlevere dine oplysninger til virksomheder, som leverer tjenester til adresseopdateringer, for at sikre, at vi har de rigtige adresseoplysninger om dig.

10.2 De tredjeparter, som Dustin udleverer oplysninger til eller på anden måde videregiver oplysninger til om en kunde eller kontoindehaver, må kun bruge oplysningerne med det formål at sælge og markedsføre Dustins og Dustins samarbejdspartneres og koncernselskabers tjenester og produkter eller med det formål at levere tjenester i forbindelse med Dustins aftale med dig som kunde eller kontoindehaver. Hvis du har valgt at tegne en forsikring med os, kan personoplysninger også blive videregivet til forsikringsselskaber. Hvis du ansøger om en kredit ved køb af en vare eller tjeneste, kan dine oplysninger blive videregivet til kreditoplysningsvirksomheder.

10.3 Personoplysninger kan desuden blive udleveret af Dustin, hvis det kræves for at overholde gældende lovkrav eller krav fra myndigheder, for at beskytte Dustins retlige interesser eller for at opdage, forebygge eller gøre opmærksom på bedragerier og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

10.4 Dustin kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, hvis nogen af Dustins leverandører eller samarbejdspartnere befinder sig der. Hvis personoplysninger overføres til et land uden for EU/EØS, vil Dustin træffe foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne fortsat er beskyttede og også træffe alle sådanne foranstaltninger, som kræves for på lovlig vis at overføre personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

10.5 Vi vil ikke sælge dine personoplysninger til tredjepart, hvis vi ikke forinden har indhentet din tilladelse til det.

11. Ændring af integritetspolitikken

11.1 Dustin har ret til når som helst at ændre integritetspolitikken. Dustin vil med et rimeligt varsel underrette dig om ændringer af integritetspolitikken. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, er du berettiget til at opsige aftalen med Dustin, inden den ændrede integritetspolitik træder i kraft. Du kan opsige aftalen ved at kontakte Dustin. Kontaktoplysningerne finder du under punkt 15 nedenfor.

12. Beskyttelsen af dine personoplysninger

Du skal altid kunne føle dig tryg, når du afgiver personoplysninger til os. Dustin har derfor iværksat de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring og sletning. For eksempel gemmes alle oplysninger om kunder og kontoindehavere i en database, som er beskyttet via adgangskontrol og firewall.

13. Dine rettigheder

13.1 Dustin er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i henhold til gældende lovgivning.

13.2 Dustin vil på din anmodning eller på eget initiativ rette, anonymisere, slette eller supplere oplysninger, som det konstateres er forkerte, ufuldstændige eller misvisende.

13.3 Du har ret til at anmode om

 1. Adgang til dine personoplysninger. Det indebærer, at du har ret til at anmode om et registerudskrift over vores behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. Du har ret til én gang pr. kalenderår, ved skriftlig underskrevet ansøgning, uden omkostninger at få et registerudskrift af, hvilke personoplysninger, der er registreret om dig, formålet med behandlingen, og til hvilke modtagere oplysningerne er udleveret eller skal udleveres. Du har også ret til at få oplyst i registerudskriftet, hvor oplysningerne stammer fra, hvis ikke personoplysningerne er indhentet hos dig, forekomsten af automatiserede beslutninger (herunder profilering) samt den forventede periode, hvori oplysningerne vil blive gemt, eller de kriterier, som anvendes ved fastlæggelsen af denne periode. Du har desuden ret til at få oplysninger i registerudskriftet om dine øvrige rettigheder, som angives i dette punkt.
 2. Ændring af dine personoplysninger. Vi vil på din anmodning så hurtigt som muligt rette forkerte eller ufuldstændige oplysninger om dig.
 3. Sletning af dine personoplysninger. Det indebærer, at du har ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes, hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til. Der kan dog findes lovkrav om, at vi ikke straks må slette dine personoplysninger, for eksempel i bogførings- og skattelovgivningen. Vi vil da ophøre med at behandle oplysningerne til alle andre formål end at følge lovgivningen.
 4. Begrænsning af behandling. Det indebærer, at dine personoplysninger markeres, så de kun må behandles til visse afgrænsede formål. Du kan blandt andet anmode om begrænsning, hvis du mener, at dine oplysninger er forkerte, og du har anmodet om ændring iht. punkt 13.3 b). Mens oplysningernes korrekthed undersøges, vil behandlingen af dem være begrænset.

13.4 Dustin vil underrette hver enkelt modtager, som har fået udleveret personoplysningerne iht. punkt 10 ovenfor, om eventuelle ændringer eller sletning af oplysninger samt begrænsning af behandlingen af oplysninger.

13.5 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, som udføres med støtte i en interesseafvejning. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, vil vi kun fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, hvis der findes legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser.

13.6 Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring, har du altid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at sende en mail til dustinaccount@dustingroup.com. Når vi har modtaget din indsigelse, vil vi ophøre med at bruge dine personoplysninger til et sådant markedsføringsformål.

13.7 Du har ret til at indgive eventuelle klager angående behandlingen af dine personoplysninger til datainspektionen.

14. Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, bruger vi cookies. Du finder flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies i vores cookiepolitik.

15. Kontaktoplysninger

15.1 Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne integritetspolitik, behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker et registerudskrift. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

DUSTIN AB
Box 1194
131 27 Nacka Strand
dustinaccount@dustingroup.com