Prokord Video transformer 19 pin HDMI Type A Han 1 x VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hun Sort
Venstre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
Han/hun venstre forbindelse Han
Højre forbindelsestype 1 x VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15)
Han/hun højre forbindelse Hun
156,-
+10 på lager
Prokord HDMI adapter 20 pin DisplayPort Han 19 pin HDMI Type A Hun Sort
Venstre forbindelsestype 20 pin DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
135,-
+10 på lager
395,-
+10 på lager
Prokord HDMI adapter Mini DisplayPort Han 19 pin HDMI Type A Hun
Venstre forbindelsestype Mini DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
83,-
+10 på lager
839,-
+10 på lager
Prokord Videoadapter 20 pin DisplayPort Han 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hun
Venstre forbindelsestype 20 pin DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 15-pin HD D-Sub (HD-15)
146,-
+10 på lager
Startech Adapter 15-pin HD D-Sub (HD-15) 4 pin USB Type A Han 19 pin HDMI Type A Hun Sort
Venstre forbindelsestype 15-pin HD D-Sub (HD-15), 4 pin USB Type A
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 2
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
495,-
+10 på lager
Prokord Videoadapter 20 pin DisplayPort Han 24+1 pin digital DVI Hun
Venstre forbindelsestype 20 pin DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 24+1 pin digital DVI
83,-
+10 på lager
Startech Adapter 24 pin USB-C Han 19 pin HDMI Type A Hun Sort
Venstre forbindelsestype 24 pin USB-C
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
261,-
+10 på lager
Prokord HDMI adapter 4K Mini DisplayPort Han 19 pin HDMI Type A Hun Sort
Venstre forbindelsestype Mini DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
156,-
+10 på lager
Prokord USB-C To HDMI 4K 30Hz 1m Adapter 24 pin USB-C Han 19 pin HDMI Type A Han Sort
Venstre forbindelsestype 24 pin USB-C
Han/hun venstre forbindelse Han
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
Han/hun højre forbindelse Han
199,-
+10 på lager
Prokord Videoadapter Mini DisplayPort Han 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hun
Venstre forbindelsestype Mini DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 15-pin HD D-Sub (HD-15)
156,-
+10 på lager
Prokord Portreplicator 24 pin USB-C Han 15-pin HD D-Sub (HD-15) 19 pin HDMI Type A Hun Sølv
Venstre forbindelsestype 24 pin USB-C
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 15-pin HD D-Sub (HD-15), 19 pin HDMI Type A
205,-
+10 på lager
Prokord HDMI adapter 20 pin DisplayPort Han 19 pin HDMI Type A Hun
Venstre forbindelsestype 20 pin DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
135,-
+10 på lager
Prokord HDMI adapter Mini DisplayPort Han 19 pin HDMI Type A Hun
Venstre forbindelsestype Mini DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
83,-
+10 på lager
Prokord USB-C Adapter HDMI 4K + USB3.0 24 pin USB-C Han 19 pin HDMI Type A 24 pin USB-C 4 pin USB Type A Hun Hvid
Venstre forbindelsestype 24 pin USB-C
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A, 24 pin USB-C, 4 pin USB Type A
259,-
+10 på lager
Prokord Adapter 4K Active 20 pin DisplayPort Han 19 pin HDMI Type A Hun Sort
Venstre forbindelsestype 20 pin DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
179,-
+10 på lager
Startech Adapter 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hun 19 pin HDMI Type A Han Sort
Venstre forbindelsestype 15-pin HD D-Sub (HD-15)
Han/hun venstre forbindelse Hun
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
219,-
+10 på lager
Prokord Video transformer Mini DisplayPort Han 15-pin HD D-Sub (HD-15) 19 pin HDMI Type A DVI Hun Hvid
Venstre forbindelsestype Mini DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 15-pin HD D-Sub (HD-15), 19 pin HDMI Type A, DVI
398,-
+10 på lager
Prokord Video transformer 19 pin mikro HDMI Type D Han 14-pin mini-VGA Hun Sort
Venstre forbindelsestype 19 pin mikro HDMI Type D
Han/hun venstre forbindelse Han
Højre forbindelsestype 14-pin mini-VGA
Han/hun højre forbindelse Hun
188,-
+10 på lager