Prokord Video transformer Mini DisplayPort Han 15-pin HD D-Sub (HD-15) 19 pin HDMI Type A DVI Hun Hvid
Venstre forbindelsestype Mini DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 15-pin HD D-Sub (HD-15), 19 pin HDMI Type A, DVI
Begrænset antal 259,- Norm.pris 419 kr
+100 på lager
Prokord Video transformer 19 pin HDMI Type A Han 15 pin HD D-Sub (HD-15) Hun Sort
Venstre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
Han/hun venstre forbindelse Han
Højre forbindelsestype 15 pin HD D-Sub (HD-15)
Han/hun højre forbindelse Hun
189,-
+100 på lager
Prokord HDMI adapter Mini DisplayPort Han 19 pin HDMI Type A Hun
Venstre forbindelsestype Mini DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
99,-
+100 på lager
Prokord Videoadapter 20 pin DisplayPort Han 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hun
Venstre forbindelsestype 20 pin DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 15-pin HD D-Sub (HD-15)
179,-
+100 på lager
Prokord HDMI adapter 20 pin DisplayPort Han 19 pin HDMI Type A Hun Sort
Venstre forbindelsestype 20 pin DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
169,-
+100 på lager
Prokord HDMI-Adapterring 19 pin mikro HDMI Type D 19 pin mini HDMI Type C 20 pin DisplayPort Mini DisplayPort Han 19 pin HDMI Type A Hun Sort
Universal HDMI-adapterring med wire
Venstre forbindelsestype 19 pin mikro HDMI Type D, 19 pin mini HDMI Type C, 20 pin DisplayPort, Mini DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
Han/hun højre forbindelse Hun
699,-
+100 på lager
Prokord USB-C Adapter HDMI 4K + USB3.0 24 pin USB-C Han 19 pin HDMI Type A 24 pin USB-C 4 pin USB Type A Hun Hvid
Venstre forbindelsestype 24 pin USB-C
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A, 24 pin USB-C, 4 pin USB Type A
279,-
+100 på lager
1 049,-
10 på lager
Startech Adapter 15-pin HD D-Sub (HD-15) 4 pin USB Type A Han 19 pin HDMI Type A Hun Sort
Venstre forbindelsestype 15-pin HD D-Sub (HD-15), 4 pin USB Type A
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 2
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
495,-
32 på lager
Prokord HDMI-adapterring 20 pin DisplayPort Mini DisplayPort Han 19 pin HDMI Type A Hun Sort
Universal HDMI-adapterring med wire
Venstre forbindelsestype 20 pin DisplayPort, Mini DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
Han/hun højre forbindelse Hun
579,-
+100 på lager
Startech 6ft USB C to DisplayPort Adapter Cable 24 pin USB-C Han 20 pin DisplayPort Han Sort
Venstre forbindelsestype 24 pin USB-C
Han/hun venstre forbindelse Han
Højre forbindelsestype 20 pin DisplayPort
Han/hun højre forbindelse Han
395,-
17 på lager
Prokord Prokord USB-C To Displayport 4K 60Hz 1.8m Adapter 24 pin USB-C Han 20 pin DisplayPort Han Sort
Venstre forbindelsestype 24 pin USB-C
Han/hun venstre forbindelse Han
Højre forbindelsestype 20 pin DisplayPort
Han/hun højre forbindelse Han
349,-
+100 på lager
Prokord HDMI adapter 20 pin DisplayPort Han 19 pin HDMI Type A Hun
Venstre forbindelsestype 20 pin DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
169,-
3 på lager
Prokord Videoadapter 20 pin DisplayPort Han 24+1 pin digital DVI Hun
Venstre forbindelsestype 20 pin DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 24+1 pin digital DVI
99,-
+100 på lager
Prokord Videoadapter Mini DisplayPort Han 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hun
Venstre forbindelsestype Mini DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 15-pin HD D-Sub (HD-15)
189,-
+100 på lager
Prokord HDMI-adapterring 19 pin mikro HDMI Type D 19 pin mini HDMI Type C 20 pin DisplayPort DVI-D Mini DisplayPort Han 19 pin HDMI Type A Hun Sort
Universal HDMI-adapterring med wire
Venstre forbindelsestype 19 pin mikro HDMI Type D, 19 pin mini HDMI Type C, 20 pin DisplayPort, DVI-D, Mini DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
Han/hun højre forbindelse Hun
699,-
+100 på lager
Prokord HDMI adapter 4K Mini DisplayPort Han 19 pin HDMI Type A Hun Sort
Venstre forbindelsestype Mini DisplayPort
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
189,-
+100 på lager
Prokord Premium USB C - HDMI Adapter 4K@30Hz 24 pin USB-C Han 19 pin HDMI Type A Hun
Venstre forbindelsestype 24 pin USB-C
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 19 pin HDMI Type A
199,-
+100 på lager
HP Spectre USB-C Travel Dock
Vær produktiv på farten
749,-
4 på lager
Prokord Portreplikator 24 pin USB-C Han 15-pin HD D-Sub (HD-15) 19 pin HDMI Type A Hun Sølv
Venstre forbindelsestype 24 pin USB-C
Han/hun venstre forbindelse Han
Antal af venstre forbindelser 1
Højre forbindelsestype 15-pin HD D-Sub (HD-15), 19 pin HDMI Type A
219,-
+100 på lager