Hvor meget påvirker dine enheder klimaet?

CO -beregning

Start din rejse mod begrænsning af CO‐udledninger ved at forstå din aktuelle påvirkning. Få et estimat* over dine IT-enheders CO-aftryk.


Overrasket over tallene?
Er du i tvivl om, hvad du skal gøre? Bare rolig. Vi hjælper dig videre!

1

Få inspiration fra vores seneste rapporter, artikler og webinarer til, hvordan du mindsker din miljøpåvirkning, og hvad du skal holde dig for øje.

2

Vælg produkter med et miljø- eller øko-mærke som f.eks. TCO-certificeret.

3

Sørg for, at dine gamle produkter genbruges og genanvendes. Læs om vores returneringsordning her.

* Lommeregneren giver et estimat (ikke nøjagtige tal). Dataene er baseret på en gennemsnitlig livscyklusanalyse af CO2-udledningen for de mest almindelige kategorier af IT-enheder. Oplysningerne stilles til rådighed af IVL Svenska miljöinstitutet og er baseret på en undersøgelse, som viser klimafordelene ved at genbruge en række almindelige IT-produkter. Læs mere på IVL.se. For en specifik enhed kan beregningerne variere mellem 50 og 100 kg i forhold til sammenlignelige enheder. Resultatet kan være anderledes end leverandørernes egne livscyklusanalyser, fordi de kan have gjort andre antagelser.