Cirkulær emballage

Som produktionsvirksomhed har Contour Design et stort ansvar, hvad angår måden, de behandler og udnytter ressourcer på. Inden 2030 har FN sat sig det mål, at affaldsgenereringen skal reduceres væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. Og det er netop på dette område, Contour Designs arbejde med cirkulær emballage er startet.

Plastikaffald er en af de store syndere

Der er tydeligvis store udfordringer og mange faldgruber, når det kommer til emballage, og det er netop det, Contour Design har valgt at fokusere på i arbejdet med cirkulær økonomi. For når der er store udfordringer, er der som oftest også store muligheder. Og det er netop dét, Contour Design ser på emballageområdet. Tallene kommer fra Europa Kommissionen og taler for sig selv:

  • 40% af de 58 millioner tons plastik, der bliver produceret i Europa hvert år, bliver brugt til emballage.
  • 59% af de 25 millioner tons plastikaffald, der bliver genereret i Europa hvert år, kommer fra emballage.
  • Mellem 5-13 millioner tons plastik ender i havene hvert år, og det fylder hele 80% af forureningen i verdenshavene.

Plastikfri og cirkulær emballage

Hos Contour Design arbejder de på at indføre 100% genanvendt pap. De vil også eliminere al plastik i sin produktemballage som et led i arbejdet med cirkulær økonomi og FN’s mål om reduktion af affaldsgenereringen. Contour Design opfordrer i øvrigt også alle sine forbrugere til at smide deres emballage til genbrug, så det kan blive genanvendt korrekt og så længe så muligt.

Emballage med større transparens

For at opnå større transparens i sin eksterne kommunikation vil de blive tydeligere og mere detaljeorienterede i sine rapporteringer fremover. Det er vigtigt for Contour Design at være så oprigtige og forståelige udadtil som muligt. Ikke kun med henblik på at give dig – som forbruger – mulighed for at vælge dine produkter baseret på et oplyst grundlag, men også for at opfordre andre virksomheder til at benytte en mere bæredygtig praksis og integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Contour Designs vej til 100% cirkulær emballage

Følg deres proces mod målet at introducere 100 % cirkulær og plastikfri emballage.

Læs mere her